RADIO TV OLTENITA
Cultural

DONE SERBANESCU-a fost NEAGOE BASARAB LA OLTENIŢA?


A fost domnul Ţării Româneşti Neagoe Basarab, care a domnit
între anii 1512-1521, la Olteniţa? Răspunsul este afirmativ deoarece
evenimentul este consemnat într-un hrisov scris în Olteniţa la 13
aprilie 1515 şi semnat de domn. Cu ce prilej ctitorul mânăstirii Curtea
de Argeş şi autorul Învăţăturilor … către fiul său Teodosie a fost pe
aceste meleaguri? Într-o lucrare monografică despre Olteniţa,
publicată în anul 1980, ni se spune că Domnul vizitând regiunea
bălţilor de la Dunăre a dat acest act unor localnici. Dacă analizăm însă
cu atenţie condiţiile în care Neagoe Basarab a ocupat scaunul Ţării
Româneşti şi textul hrisovului, lucrurile nu stau chiar aşa, cum ni le-a
prezentat distinsul autor. Neagoe Basarab, boier din neamul
Craioveştilor, devine domn fără aprobarea Porţii, într-un moment când
în Imperiul Otoman au loc lupte pentru tron. Urcarea pe tron a lui
Neagoe este contestată de o parte din boierii munteni, care fugiseră în
Transilvania, Moldova sau în Imperiul Otoman. Ei susţineau mai mulţi
pretendenţi la tron. Datorită acestei opoziţii, în prima parte a domniei
Neagoe Basarab poartă o serie de lupte pentru consolidarea tronului.
Multe din aceste lupte nu au fost consemnate în cronici, dar ele pot fi
deduse din hrisoavele de danie, în care se menţionează că cei ce au
luptat au fost răsplătiţi „pentru dreaptă şi credincioasă slujbă şi cu
vărsare de sânge”. Boierii pribegi din Imperiul Otoman, cărora li s-a
alăturat mai târziu Miloş, fiul lui Radu cel Mare, pretendent la tron, îi
cer sultanului Selim I ( 1512 – 1520) să participe la o expediţie militară
ca;.să-1 înlăture pe Neagoe „care nu este os domnesc”. Sultanul fiind
solicitat însă în evenimentele militare din Asia, nu-şi găseşte timpul
necesar pentru o asemenea intervenţie şi în anul 1513 acceptă haraciul
trimis de Neagoe, semn că este iertat şi acceptat ca domn, dar de-abia în
septembrie 1515, Neagoe Basarab este chemat la Constantinopol
pentru învestitură. Până la obţinerea învestiturii însă, boierii fugari şi pretendenţii la tron şi-au continuat uneltirile lor, pentru înlăturarea lui
Neagoe Basarab de pe scaunul Ţării Româneşti.
În hrisovul emis la Oteniţa la 13 aprilie 1515, domul răsplăteşte cu
moşii mai mulţi soldaţi şi un vătaf (comandant de ceată sau de steag)
pe care îi numeşte „slugile domniei mele” (adică erau curteni, soldaţi
de la curtea domnească). Domnul îi răsplăteşte pentru „dreaptă şi
credincioasă slujbă”. Din document se deduce uşor că aceşti slujbaşi
au fost răsplătiţi la locul luptei, aşa cum se obişnuia în epocă în
asemenea împrejurări, pentru biruinţa care au avut-o asupra unui
vrăjmaş. Vrăjmaşul, după părerea noastră, nu putea fi altul decât
Miloş, fiul lui Radu cel Mare, însoţit de boierii pribegi şi ajutaţi de
sangiacii Silistrei şi Rumeliei, ostili domnitorului. După învestitura
obţinută în luna septembrie 1515, Neagoe Basarab devine domn
legitim şi nimeni nu va mai îndrăzni să se ridice împotriva lui. Miloş
este zvârlit de sultan în închisoare, unde va pieri.
Recunoştinţa olteniţenilor faţă de memoria Domnului Ţării
Româneşti, care le-a menţionat pentru prima dată localitatea în
documente, şi le-a făcut loc în istorie, s-a concretizat prin iniţiativa
cadrelor didactice de la Liceul nr. 1, care au numit liceul lor, în anul
1991, „Liceul Neagoe Basarab”. De asemeni, în anul 1993, când
olteniţenii au sărbătorit 140 de ani de la înfiinţarea oraşului, sculptorul
Petru Georgescu a realizat în ghips macheta unei statui gigantice a
ilustrului domnitor, care urma să fie amplasată pe malul Dunării. Din
păcate atunci au lipsit mijloacele materiale pentru transpunerea în
bronz a statuii, iar realizarea artistică lipsită de un adăpost
corespunzător s-a năruit. A mai rămas doar o machetă în miniatură a
statuii, care nu ştim unde se află.
Propunerea noastră făcută în anul 1993, ca străzii ce poartă
numele omului politic Alexadru Iliescu săi se dea numele de Neagoe
Basarab, a rămas rară ecou. Din anul 1993, până la transformarea sa în
Poliţie de Frontieră, Unitatea de Grăniceri din oraşul Olteniţa a purtat
numele de Batalionul Neagoe Basarab.  V A  U R M A !