Simpozionul regional cu participare națională Concurs cu expoziţie, domeniul ecologie şi protecţia mediului “NATURA – PRIETENA MEA !”

Simpozionul regional cu participare națională
Concurs cu expoziţie, domeniul ecologie şi protecţia mediului

“NATURA – PRIETENA MEA !”

“A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,
dar a face ceva pentru salvarea naturii,
atât de ameninţată azi,
înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”

(Academician Eugen A. Pora)

În cadrul cercului de Protecţie a mediului promovăm un mesaj puternic : respectarea drepturilor omului, cultivarea diversității și protecția mediului, prin derularea proiectului: “Natura-prietena mea !”.
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv.
Să luăm atitudine învăţând împreună !
Lecțiile despre natură şi de cât de frumos şi de sănătos este să îţi petreci timpul în natură reprezintă scopul principal pentru alegerea acestui proiect. Astfel, copiii sunt sensibilizaţi prin activități informative,li se dezvoltă deprinderilor și abilitățile practice de lucru în echipă.
Rezultatul obţinut este nu numai de a evidenția beneficiul practicii pentru copii în timp ce învață, ci și conștientizarea importanței naturii și a mediului înconjurător în viața noastră, a fiecăruia.
Vedem cum startul pentru acest proiect, care este chiar o sărbătoare pentru copii și se transformă încet într-un fel de practică, pentru informarea copiilor şi doar în folosul lor şi îi încurajează pe aceştia să muncească, să înţeleagă şi să înveţe cum să-i ajute pe ceilalţi, fără să ceară ceva în schimb.
Scopul proiectului este promovarea conceptelor ecologice cu privire la un mediu sănătos în zona natală şi formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin valorizarea lucrului în echipă. Ajutându-l pe copil să învețe să prețuiască natura, îl vei ajuta să devină un cetățean responsabil și mai mult, un bun locuitor și apărător al planetei. De mic îl învățăm respectul și dragostea pentru natură.
Marele biolog Eugen Pora afirma că: „ este momentul să-i învăţăm pe copii de ce trebuie protejată natura”. Astăzi, cand asistăm la cel mai vertiginos amestec al omului în natură, se impune educarea în spirit ecologic, a tinerei generaţii, deoarece „copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem către vremuri pe care noi nu le vom mai trăi”.
Problema mediului înconjurător este una globală şi ar trebuie să fie conştientizată nu numai de către agenţiile de monitorizare a calităţii mediului, ci si de oamenii de rând care nu au neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu. Astfel, educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conştienţi si preocupaţi de problemele mediului înconjurător. Scopul final al educaţiei ecologice este acelaşi în întreaga lume: de a forma o mentalitate sănătoasa vis-à-vis de calitatea mediului în care trăim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală.
„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii…”(Albert Einstein).
Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul, să-i cultivăm interesul pentru promovarea stării de sănătate în mediul înconjurător, să-l educăm în sprijinul ocrotirii şi protecţiei medilui înconjurător. Este necesar să păstrăm un mediu de viaţă nealterat, cât mai propice dezvoltării fiinţei umane. Copiii trebuie convinşi că fără un mediu curat, nepoluat viaţa omului nu este posibilă .
Obiectivele proiectului sunt: cunoaşterea unui sistem ecologic ce caracterizează măsura în care acesta îşi menţine tranziţiile de stare induse de fluctuaţiile factorilor materiali şi antropici, în limitele domeniului de stabilitate; cunoaşterea ratei de reperare a unui ecosistem şi limitarea acţiunilor oamenilor asupra ecosistemelor naturale în vederea protejării mediului; dinamizarea şi diversificarea programelor educative desfăşurate în şcoli, muzee, agenţii de protecţia mediului.
Popularizarea și diseminarea unor activități didactice deosebite desfășurate în afara lecțiilor, popularizarea documentelor curriculare adaptate pentru educarea membrilor societăţii, în special copiii, în vederea protecţiei mediului prin cunoaşterea factorilor care creează dezechilibrul ecologic şi prin oprirea acţiunii acestor factori pentru a se evita distrugerea ecosistemelor şi apariţia dezastrelor ecologice;
Promovarea unor metode de bune practici în lucrul cu copiii şi comunitatea în vederea protecţiei mediului, evitarea distrugerii ecosistemelor şi apariţia dezastrelor ecologice pe plan local şi mondial.
Grupul țintă sunt toți copiii care iubesc natura, mediul înconjurător, care doresc să se implice prin diverse modalități în activități dedicate protejării mediului, a combaterii a poluării, devenind astfel Apărătorii Vieții, Apărătorii Mediului, Apărătorii Naturii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar interesate de sporirea calității actului didactic prin comunicare și interrelaționare în vederea performării și dezvoltării propriului act didactic.
Din juriu au făcut parte doamna Inspector Şcolar pentru Educatie Permanent Tuţă Nicoleta Magdalena, Inspector Școlar pentru Management Instituțional Munteanu Cristina Laura, director Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”- prof. Becheru Elena, director Şcoala Gimnazială “Spiru Haret” Olteniţa – Țugui Monica, director Grădinița cu program prelungit nr. 2 Olteniţa – Cozeta Moldoveanu.
Secţiunile proiectului:
1. Simpozionul Naţional „NATURA-PRIETENA MEA !”
2. Concurs de arte plastice și artă fotografică: ” S.O.S – NATURA ÎN PERICOL!” și expoziţia: „PRONATURA”.
Aflat la cea de-a XI-a ediție, proiectul se bucură de o participare mare: 267 copii și 28 cadre didactice. Dintre participanți menționăm: Palatul Copiilor Tulcea – Prof.Ilie Valentina,, Şcoala Gimnazială “Spiru Haret” Olteniţa – prof.înv. Primar Apostol Virginica, PalatulCopiilor Craiova,Clubul Copiilor Bechet – Prof.Ștefan Laurenția, Colegiul Tehnic Ștefan Bănulescu”Călăraşi – Prof.ing.Emilia Georgescu, Palatul Copiilor Miercurea Ciuc, Filiala Topliţa – Prof.Moga Attila, Palatul Copiilor Tg.Mureş – Prof. Pasca Dora Simona, Colegiul Economic Călărași – Dumitrescu Daniela Elena, Palatul Copiilor Zalău – Prof.Surd Laura, Şcoala Gimnazială.nr.1 Dichiseni,Călăraşi – Prof.Chirită Petronela, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Călăraşi – Prof. înv. Primar Ivan Doina, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi – Inspector Şcolar pentru educatie permanent Tuţă Nicoleta Magdalena, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi – Inspector Şcolar Perfecţionare Răcaru Liliana, Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” – Prof. înv. Primar Penu Georgeta, Clubul Copiilor nr. 1 Olteniţa – Prof. Constantin Georgeta-Mirela, Prof. Maria Maria și Petre Florina, Şcoala Gimnazială “Emil Racoviţă” , sector 4, Bucureşti – Prof. Aprozeanu Cora Iulia.
Aș vrea să mulțumesc tuturor celor ce au participat la atât de constructiva initiativă a acestui simpozion concurs în numele organizatorilor.. Un gest minunat care a scos la lumina atâtea picturi frumoase – frumuseti colorate, fotografii și articole ce ilustrează activitatea noastră a cadrelor didactice împreună cu copiii ce-i instruim cu totală dăruire.
Ni s-a permis să vă vedem, ca într-un caleidosc magic, frânturi colorate din sufletul vostru.
Mai presus de premii, acest simpozion concurs este o chintesență a tot ce trăim și simțim atunci când scriem, desenăm, pictăm, fotografiem, mergem la activități pentru protejarea naturii prietena noastră, este bucurie, dragoste pentru frumos și o totală libertate a sufletului.
Mulțumim că ni s-a permis să vă vedem sufletele și să învțăm de la voi !


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136