RADIO TV OLTENITA
Social

„EUROPA – LA MULTI ANI !”Clubul Copiilor Oltenita !

 
Proiect regional, domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii, în acest an la cea de-a XI-a ediție a reunit și în acest an un număr mare de participanți – 108 lucrări de artă plastică, 56 fotografii și eseuri 32.
Scopul proiectului este manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin intermediul artei. Cunoaşterea modului în care copiii de 6 – 19 ani din toate ţările Europei sărbătoresc acest eveniment important pentru toţi.
Rezultatele calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementãrii proiectului sunt formarea la copii a unei culturi europene, care să includă concepte durabile ca:dezvoltarea creativităţii şi încurajarea talentelor provenite din rândul micilor participanţi; încurajarea spiritului de competiţie şi de participare la acţiuni care să promoveze aptitudinile native;sporirea motivării copiilor şi întâmpinarea aspiraţiilor lor, asigurarea satisfacţiei de a fi copii europeni, cu deschideri internaţionale; asigurarea unor condiţii din ce în ce mai bune de studiu specific şi încurajarea participărilor la toate programele de pregătire pe care le dezvoltă atât clubul cât şi alte unităţi.
Copiii noştri au semnalat ca fiind importantă participarea lor în derularea acestui proiect deoarece:li se ofera posibilitatea de a socializa cu alţi copii cu aceleaşi interese de cunoaştere din judeţ şi din afara lui; li se creează posibilitatea de a-şi dezvolta un spirit estetic bazat pe o reală dezvoltare a bagajului cultural şi aptitudinilor proprii; caracterul pragmatic şi maniera de lucru individualizată îi ajută la o mai bună cunoaştere a propriei personalităţi; atmosfera relaxantă şi plăcută de derulare a acestor activităţi ofera posibilitatea pentru orice copil să-şi exprime liber ideile, într-un limbaj simplu; participarea copiilor ca număr şi ca pregătire este în fiecare an vizibilă.
Conştientizarea importanţei rolului fiecăruia dintre noi că Uniunea Europeanã este continentul pe care trãim. De-a lungul secolelor locuitorii acestui continent şi-au manifestat dorinţa de a trãi într-o mare comunitate de state. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial (1939-1945) a devenit mai evidentã necesitatea unei uniuni între statele Europei. La 9 mai 1950 Robert Schuman, pe atunci ministru de externe al Franţei, lansa ideea unei comunitãti europene.
Proiectul oferă copiilor posibilitatea de a arăta lumii întregi modul în care aceştia sărbătoresc Ziua Uniunii Europene, contribuţia lor la acest eveniment, mărindu-le responsabilitatea şi gradul de implicare la formarea lor ca cetăţeni participanţi activi la viaţa socială, cu ştiinţa şi dorinţa de a face mai bună lumea în care trăim.
Ne-am bucurat împreună, copii, părinți, cadre didactice, invitați, în cadrul unui frumos spectacol.