SELECTIUNI DIN SEDINTA CONSILIULUI MUNICIPAL OLTENITA-28 AUGUST 2014 !

SEDINTA CONSILIERIAzi 28 aug 2014-a avut loc sedinta consilierilor locali olteniteni care au dezbatut cateva din problemele aflate pe ordinea de zi—Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2014
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2014
de catre S.C. TERMOURBAN S.R.L. Oltenita
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2014
de catre S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru prestari servicii ce se efectueaza
de catre S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele contabile ale SC Ecosal Servicii
Oltenita SRL a unor creante prescise.
-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,statului de functii ,numarului de
personal si a structurii organizatorice ale Spitalului municipal Oltenita
-Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune din blocul G40
situat in municipiul Oltenita,b-dull Decembrie nr.82
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 45,80 mp. situat in municipiul Oltenita,
b-dul Marasesti, zona bl.Z4-Z5, cu destinatia spatiu comercial
-Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ”
Reabilitarea Tumului de apa Oltenita si transformarea lui in centru cultural de expozitii”
-Proiect de hotarare pentru modificarea art.l,alin.(8) din Hotararea nr.23/27.02.2014 a
Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea unor masuri pentru gestionarea cainilor
fara stapan din municipiul Oltenita
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru
locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita
-Diverse. RADIO TV OLTENITA A  TELEVIZAT IN DIRECT DISCUTIILE PE SITUL SAU !

Error