SELECȚIE PENTRU STUDENȚII CARE DORESC SĂ LUCREZE ÎN GERMANIA

AJFM CALARASIAgenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă organizarea selecţiei pentru studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară (minim 2 luni).
Condiţii de participare:
• vârsta cuprinsă intre 18 – 35 ani;
• studenţi şi masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi;
• cunoştinţe bune şi foarte bune de limbă germană (cel puţin 3 ani de studiu).
Documentele necesare sunt următoarele:
• copie act de identitate (cu o valabilitate de min. 6 luni) ;
• opţional, copie paşaport (cu o valabilitate de min 6 luni) ;
• adeverinţă de la facultate – Immtrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare sunt postate pe site-ul AMOFM Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, secţiunea Actualizări în site);
• fişa de solicitare – Bewerbung 2015 – completată în 2 exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat se regăseşte pe site-ul AMOFM Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, secţiunea Actualizări în site);
• adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
• dovada acreditării, în situaţia în unei facultăţi particulare;
• recomandare de la unul din profesorii de la facultate ;
• 3 poze tip paşaport;
• copie carnet de conducere (dacă este cazul).
Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc în perioada 12.01.2015- 06.02.2015, în intervalul luni – joi, orele 09.00-15.30 şi vineri orele 09.00 – 13.00 la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, str. Spătaru Preda nr.12, corp clădire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Error