Rețeaua EURES pune la dispoziția lucrătorilor români 418 locuri de muncă în străinătate

 

ANOFM-LOCURI DE MUNCA

 

 

 

În această perioadă, 14 state ale Uniunii Europene oferă, prin rețeaua EURES, 418 locuri de muncă vacante.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Germania – 92 locuri de muncă, pentru  următoarele meserii/ocupații: factor poștal, sudor, lăcătuș, șofer profesionist, instalator, tâmplar, electrician în construcții,  informatician, dezvoltator IT, educatoare, asistent medical și bucătar.  Pentru ocuparea acestor posturi, angajatorii solicită ca persoanele interesate să dețină cunoștințe de limba germană.

Solicitanții unui loc de muncă în străinătate, care dețin calificarea corespunzătoare și cunosc o limbă de circulație europeană, mai pot aplica pentru următoarele oferte de locuri de muncă:

 • Austria – ofițer proiecte europene;
 • Bulgaria – operator rețea de telefonie mobilă, operator în industria de prelucrare a lemnului;
 • Finlanda- sudor și operator CNC;
 • Franța- lucrător în hotel;
 • Irlanda- tinichigiu auto, vopsitor auto;
 • Italia- asistent medical, îngrijitor persoane;
 • Marea Britanie –îngrijitor persoane;
 • Norvegia-doctorand, montator, zugrav și tâmplar;
 • Olanda – muncitor necalificat în agricultură (cules și plantat căpșuni);
 • Republica Cehă – șlefuitori- pilitori, șofer profesionist, manager logistică;
 • Slovacia- șofer profesionist, infirmier și inginer de calitate;
 • Spania- maseur;
 • Suedia – femeie de serviciu, mecanic auto, vopsitor auto și tinichigiu auto.

Detalii cu privire la ofertele angajatorilor din UE, precum și modalitatea de aplicare pentru aceste locuri de muncă pot fi găsite pe  portalul național EURES  – www.eures.anofm.ro

Absolvenții de învățământ promoția 2016 au la dispoziție 60 zile de la absolvire pentru a se înregistra în evidența AJOFM Călărași

 

Absolvenții unei forme de învățământ promoția 2016 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, pentru a beneficia de indemnizație de șomaj este necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, să se înregistreze  la A.J.O.F.M. Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenții pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (250 lei).

Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , absolvenții pot beneficia gratuit de :

 • repartizarea pe un loc de muncă vacant;
 • înscrierea la un curs de (re) calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii;
 • informare și consiliere profesională.

 

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

 

 

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Error