Social

Raluca Surdu: Sărbători cu bine!

RALUCA SURDUÎn pragul sărbătorii Sfintelor Paşti, Raluca Surdu, deputat PNL, împărtăşeşte cititorilor noştri cuvintele pline de har ale PF Patriarh Teoctist, Părintelui Galeriu şi Papei Ioan Paul al II-lea.

“Ţara noastră, România, este acum membră cu drepturi depline în marea familie europeană, deşi strămoşii noştri au trăit întotdeauna cu conştiinţa că aparţin Europei şi s-au străduit să-i dea conţinut de ţară europeană. Avem deci datoria ca şi noi – după pilda înaintaşilor – să-i dăm valoare acestei şanse binecuvântate de Dumnezeu, de a face roditoare darurile proprii poporului român în întâlnirea cu semenii noştri din Europa. Chiar dacă am fi tentaţi să ne aşteptăm înainte de toate la bunăstarea materială, care, de altfel, este firească, să nu ne limităm la foloasele care ne-ar veni de la Uniunea Europeană, la ceea ce am putea câştiga noi, ci să ne preocupe şi gândul de a dărui din spiritualitatea noastră fraţilor noştri europeni. Să dăruim din bogăţia dragostei şi credinţei, a bunei rânduieli şi a disciplinei de familie, a cinstei, a demnităţii şi a omeniei, moştenite de la strămoşii noştri şi exprimate în cultura noastră creştină. Să dăruim bucuria pe care o trăim în zilele de sărbătoare ale Paştilor, bucuria şi strălucirea Sfintei Învieri, prilej de sărbătoare a familiei, dar şi a sufletului, a vieţii de familie. Să ne îmbogăţim sufleteşte reciproc cu fraţii şi surorile întru Domnul, din Europa şi din lume. Vom putea împlini acest schimb de valori având noi mai întâi la inimă ceea ce dorim să dăruim, bine ştiind ca nu putem dărui ceea ce nu avem.” – PF Patriarh Teoctist

“Iisus Hristos, Domnul nostru, moare şi înviază! Mai adânc, se jertfeşte pentru a ne descoperi o nouă viaţă: cea a învierii. Moartea Lui este şi Jertfă pentru că este oferire de bună voie. “Venind Domnul spre patima cea de bunăvoie, pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru…”, mărturiseşte Biserica în Otpustul Duminicii Stâlparilor. Domnul pe Sine se aduce Jertfă de bunăvoie şi fără păcat, deci fără sămânţa morţii. Numai jertfa, numai moartea ca jertfă are drept ţel viaţa.” Jertfa nu vrea moarte pentru moarte, ci moarte pentru viaţă” (V. Jankelevich), pentru un plus de viaţă”. Crucea ca moarte a lui Hristos dă morţii prin ea însăşi un alt sfârşit în biruirea morţii, adică inversează rostul morţii, făcând-o din moarte care pune capăt vieţii, moarte care se desfiinţează prin ea însăşi, eliberând viaţa de moarte: Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând…”. Astfel, Paştile înseamnă deodată moarte, ca Jertfă şi înviere; “trecere de la un mod de a fi la altul. Trecere care cuprinde aceşti doi poli, doi timpi: jertfă şi înviere – ca trecere într-un nou mod de viaţă, la un plus de viaţă, la “mai multă viaţă” (Ioan 10, 10). Aceasta o face Hristos Domnul şi prin aceasta El ne descoperă condiţia, vocaţia noastră originară, vocaţia pascală a făpturii. Propriu-zis, Domnul o restaurează. Biserica îl numeşte pe Hristos: “Paştile nostru, Jertfa cea vie şi nejertfită…” În întruparea, Crucea, învierea, înălţarea la cer, Trimiterea Duhului Sfânt de la Tatăl, Domnul ne descoperă taina, puterea creatoare a jertfei, a jertfei pascale. Ne-o descoperă din El ca origine şi izvor al ei; mai profund, ne-o descoperă ca paşte din veci, înainte de însăşi întemeierea lumii.” – Părintele Constantin Galeriu
„Iisus este cel ce iscă în tine dorinţa de a face lucruri măreţe cu viaţa ta, voinţa de a căuta un ideal, refuzul de a-ţi îngădui să fii pus la pământ de mediocritate, curajul de a te dărui, cu umilinţă şi răbdare, îmbunătăţirii de sine şi de ceilalţi, făcând lumea mai omenească şi mai frăţească” – Papa Ioan Paul al II-lea

„De Sărbătoarea Învierii Domnului avem ocazia, fiecare dintre noi şi cu toţii împreună, să ne aducem aminte că putem gândi şi altfel – cu bunăvoinţă şi înţelegere faţă de semenii noştri; că putem simţi şi altfel – cu dragoste necondiţionată faţă de aproape; că putem fi şi altfel – cu mai multă deschidere şi disponibilitate; că putem face şi altfel – cu mai mult altruism şi orientaţi către aspecte constructive şi benefice! Să vă bucuraţi de zilele Sfintelor Paşti, cu bine! Împreună.Facem.Bine.” – Raluca Surdu, deputat Colegiul 5 Călăraşi