RADIO TV OLTENITA
PublicitateSocial

PROIECTELE DE PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL OLTENITA din 29 OCT 2015 !

primaria oltenita-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului local la data de 30.09.2015;

-Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor ce se vor aplica in anul 2016, -Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017, -Proiect de hotarare pentru suplimentarea sumei aprobate participarea Municipiului Oltenita prin Consiliul local al municipiului Oltenita in calitate de creditor al lucrarii Monografia Parohiei ’’Sfantul Nicolae”0ltenita;
-Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei catre Parohia ’’Inaltarea Domnului”Eroi Oltenita;
-Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare intre Asociatia GRUPUL LOCAL DE PESCUIT DUNAREA CALARASEANA §i MUNICIPIUL OLTENITA pentru elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala integrata “DUNAREA CAlARASEANA”;-Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr. 20/2015 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea repartizarii sumelor din bugetul local pe anul 2015 pe unitati de invatamant din municipiul Oltenita; -Proiect de hotarare privind modificarea aportului membrilor fondatori la activul patrimonial al Asociatiei Clubul Sportiv Municipal Oltenita si a compopentei Consiliului Director al acesteia;
-Proiect de hotarare pentru revocarea art.2 din Hotararea nr.178/2013 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea dotarii cu aparatura medicala a Spitalului municipal Oltenita si alocarea sumei din bugetul local necesar cofinantarii a 20% din valoarea totala a bunurilor ce se achizitioneaza;
-Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 20952/2010 incheiat cu Partidul Conservator – Filiala judeteana Calarasi;
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita;
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui aparlament din fondul Iocativ de stat, situat in municipiul Oltenita, str.Al.Iliescu nr 4l-43,bl.C 2,sc.A,et.6,ap.28, catre d-na URSU MARIA, titulara contractului de inchiriere; -Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,in suprafata de| 1000 mp., situat in municipiul Oltenita,sos.Portului nr.32D,lot. nr.2;
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, in suprafata de 5,oo mp., situat in municipiul Oltenita, b-dul Republicii nr.39 A cu destinatia chiosc pentru comercializare flori;
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,in suprafata de 700, mp., situat in municipiul Oltenita, str.Depozitelor nr.25,cu destinatia constructie depozit material lemnos;
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,in suprafata de 2000 mp., situat in municipiul Oltenita,zona Rampa CFR,Statia Oltenita ,cu destinatia microferma;