Social

PROIECTELE CE VOR FI PUSE IN DISCUTIE IN SEDINTA DIN 25 MAI 2017 ora 16-A CONSILIERILOR LOCALI OLTENITENI !

-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
-Proiect de hotarare pentru aprobarea cofinantarii proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”.
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data
de către S.C. TERMOURBAN S.R.L. Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data
de către S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru prestări servicii ce se efectueaza de către S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al acţiunilor prilejuite de “Ziua Copilului- 1 iunie 20I7”
-Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol al Municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform in vederea prelungirii duratei schimbării destinatiei imobilului in care a functionat Grădiniţă nr.2 Oltenita, str.Argeşului nr.21.
-Proiect de hotarare pentru modificarea art.3 si art.4 la Hotararii nr. 43 /2017 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea vânzării unui bun imobil-apartament- aparţinând proprietăţii private a statului, construit prin A.N.L., situat în Municipiul Olteniţa, B-dul Tineretului nr. 93-103,bloc Sahia II,Sc. B,Etaj 1,Ap.5,către d-l State Cristinel, titular al contractului de închiriere.
-Proiect de hotarare privind inchirierea directa către Partidul Alianţa Liberalilor si Democratilor-Filiala judeteana Calarasi,pentru Organizaţia municipala Oltenita, a unui spaţiu situat in municipiul Oltenita, str.Argeşului nr.60-62.
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,in suprafaţa de 42,oo mp.,situat in municipiul Oltenita,b- dul Marasesti nr.20 B (zona bl.Z 16) ,cu destinatia spaţiu comercial.
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,in suprafaţa de 38,5o mp.,situat in municipiul Oltenita,b- dul Republicii, zona Complex Modern, cu destinatia spaţiu covrigarie.
-Proiect de hotarare privind concesionarea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafaţa de 46,oo mp. situat in municipiul Oltenita, str.Argeşului nr.23 A. zona latura est a clădirii cu destinatia cabinete medicale, prin incredintare directa, către SC Cosvi SRL Oltenita, pentru extindere constructie.
-Diverse.