Social

OLTENITA INTERBELICA-VAMA DIN PORT !

A fost înfiinţată prima dată la 1 ianuarie 1860 în Portul Olteniţa.
în „registrul istoric” existent la Căpitănia Portului Olteniţa, după inventarul cuprinsului istoric, o introducere, arată următoarele:
„Porţiunea de 1 km. de pe malul stâng al Dunării, de la gura Argeşului şi din drepul Turtucăii – carantina
de altă dată din Pădurea Alimăneşteanu, a servit multă vreme ca punct de trecere şi rudimentar port al oraşului
Olteniţa.
Aici odinioară, până la 1913, când am alipit Cadrilaterul, funcţiona un birou vamal – înfiinţat la 1860,
unde se vizau paşapoartele.
Tot aici se găsea şi un han pentru călători.
Mai târziu, mai precis între anii 1868 şi 1870, malul a fost consolidat cu un chei şi portul s-a mutat mai
spre răsărit, în dreptul kilometrului 430, pe acelaşi loc unde se află astăzi.
Aici se construiesc treptat magazii pentru mărfuri (sare, cereale, leguminoase) care se încărcau apoi în
şlepuri şi luau drumul străinătăţii.
în clădirea veche, pe frontispiciul acesteia, pe o firmă, scrie: Poliţia portului Olteniţa – cu litere mari – iar
dedesupt, poliţia paşapoarte.
Mai convingătoare este fotografia alăturată-