OLTENITA DE ALTADATA—selectiuni din MONOGRAFIA MUNICIPIULUI OLTENITA de PAUL AMU !

Continuam azi cu un capitol ce prezinta amanunte despre cine a fost ALEXANDRU MARCULESCU-autorul primei monografii despre Oltenita,publicata in 1930 !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pe prima pagină a cărţii sale, Mărculescu scrie, în partea de jos:
„Colegilor mei fondatori, primii absolvenţi
(1927) ai liceului din Olteniţa,
dragoste de coleg şi prieten”.
In lucrarea de faţă am să prezint cititorului lista absolvenţilor, iar după absolvirea liceului, drumul urmat
de fiecare în viaţă, profesia aleasă şi alte detalii. O parte din aceşti absolvenţii ai primei promoţii de liceu, din
care pe câţiva i-am cunoscut şi eu, i-am urmărit şi chiar am intrat în posesia unor fotografii făcute pe scările
de la intrarea principală a liceului, cu ocazia unor reîntâlniri, după mai multe decenii de la absolvire. Pentru a
mă edifica mai bine, am făcut cercetare încruţişată între fotografii, înscrisurile făcute pe verso acestora şi consemnările
din cartea de onoare a liceului.
La identificarea acestora am fost ajutat de doctorul Ilie Cernea, care i-a cunoscut pe toţi, care a locuit pe
strada Mihai Bravu la nr. 123 şi care a decedat la 8 septembrie 2002 în vârstă de 91 de ani, pe care-i împlinise
la 20 iulie – de Sântul Ilie.
In partea de sus, pe prima pagină a cărţii lui, Mărculescu scria:
Elenei (+), sora mea,
dragoste de frate.
In legătură cu această dedicaţie, mă văd obligat să-i aduc la cunoştinţa cititorului următoarele: mai întâi
că cele mai sincere date mi le-am procurat singur din înscrisurile şi de pe fotografiile de pe cruci, morminte şi
cavouri, din cimitir. După felul cavourilor, crucilor şi mormintelor, aşa cum este şi firesc, îţi poţi da seama de
41
puterea economică sau de poziţia în societate la vremea respectivă a celor înmormântaţi în locurile de veci respective.
In plus, îţi poţi da seama după felul în care sunt sau nu îngrijite, dacă cei înmormântaţi mai au sau
nu moştenitori.
Intr-una din peregrinările mele prin cimitir, nu puţine la număr, în spatele altarului bisericii, cam la vreo
30 de metri, în partea de sud-est, am găsit un loc de veci, mai deosebit, nu prea vizibil, din cauza unor tufe şi
crengi de liliac neînfrunzit – era în ziua de 20 aprilie 2001 – îngrădit cu un grilaj de fier solid – cândva, dar şi
acum – frumos, însă ruginit de intemperii şi de vreme, cu o cruce de marmură masivă, mare, albă, de aproape
doi metri, cu o fotografie clară, cu marginii aurii, ovală, bine conservată, cu o fată tânără, bine făcută, frumoasă,
înaltă, cu un păr bogat pe spate, îmbrăcată într-o rochie albă, cu un şir lung de mărgele din perle, cu cercei în
urechi, cu ciorapi albi şi pantofi cu toc înalt. Sub această fotografie deosebită, cu litere-vizibile, descifrabile,
(cândva aurite), scria:
„Aici se odihneşte prea buna noastră soţie,
fiică şi soră
ELENA L. MISOC
născută
MĂRCULESCU
Decedată la 15 octombrie 1928
în etate de 18 ani.
Prin urmare, am descoperit că aceasta este sora lui Alexandru Mărculescu cu dedicaţia de pe monografie.
M-am bucurat nespus de mult, pentru că după acest mormânt am umblat foarte mult timp. Am început să
vorbesc singur cu mine, să mă întreb şi să-mi răspund. Dacă este vorba de Elena L. Mişoc, acest L. de mai sus
– dintre Elena şi Mişoc îl reprezintă pe Lăzărică Mişoc, pe care eu l-am cunoscut şi care până la aşa zisă
„naţionalizare” a avut atelier mecanic, situat pe strada-şoseaua portului, care în anul 2002 se numeşte bulevardul
Tineretului, nr. 179, unde locuieşte ginerele său, inginer agronom Ion Munteanu, căsătorit cu a doua
fiică adoptivă a lui Lăzărică Mişoc. Spun a doua fiică pentru că Lăzărică Mişoc, neavând copii, mai întâi a
înfiat tot o fată pe nume Jenica, pe care, fiind coleg de liceu, am cunoscut-o. Este născută în anul 1931 şi a decedat
în anul 1947, foarte de tânără când avea doar 16 ani.
Am identificat şi locul de veci al familiei unde este înmormântată, crucea purtându-i încă fotografia care
se menţine bine.
Dacă la 15 oct. 1928, când a decedat Elena L. Mişoc – născută Mărculescu – avea 18 ani, înseamnă că sa
născut în anul 1910, iar în anul 2008 ar fi avut 98 de ani. Prin urmare, de la decesul ei au trecut 80 de ani. Şi
ca să conchid, Elena L. Mişoc a fost prima soţie a lui Lăzărică Mişoc.
In felul în care se prezintă mormântul, fără urme de lumânări aprinse, neîngrijit, vizitatorului îi face impresia
că este un mormânt părăsit, abandonat, fără stăpân, sau cu pretenţii de proprietar. Curios este faptul că
peste acest loc de veci nu s-a băgat nimeni, probabil datorită măreţiei lui. De regulă, preoţii de la biserica cimitirului,
atunci când văd un loc de veci neîngrijit de mai multă vreme, îl consideră părăsit sau abandonat, deci
fără stăpân şi îl vând la alţi oameni interesaţi, pentru că în privinţa locurilor de veci este mare criză.
La 10 metri lateral, partea stângă de mormântul surorii lui Mărculescu, Elena (Lăzărică) Mişoc, se află o
importantă cruce încărcată de semnificaţie istorică. Există o fotografie încrustată în crucea de marmură de culoare
vânătă, sub care, suficient de vizibil, scrie:
S-a ridicat această cruce
în amintirea prea scumpului nostru
IONEL T. OMĂT (probabil Omet) zic eu,
în etate de 19 ani.
DECORAT CU CRUCEA DE RĂZBOI
mort pentru Franţa 15/18 sept. 1915
SOUAIN (MARNE) FRANŢA.
Fie-i memoria eternă.
Iată că noi olteniţenii, putem să ne mândrim că avem eroi căzuţi în Bătălia de la Marna (despre care am
învăţat de la istorie) la vârsta de numai 19 ani. Prin urmare, dacă în anul 1915 când a murit avea 19 ani,
înseamnă că s-a născut în 1896, iar în anul 2008 a împlinit 112 ani de la naştere. Nu este exclus să fi fost chiar
copil de trupă.
In ziarul Adevărul de luni 6 septembrie 2004 pagina 13, a apărut articolul intitulat „TREI SOLDAŢI
ROMÂNI PARTICIPĂ LA COMEMORAREA BĂTĂLIEI DE LA MARNA. Iată conţinutul acestui articol:
„Trei militari angajaţi pe bază de contract în Regimentul 30 Gardă şi Protocol „Mihai Viteazu” din Bu-
42
cureşti, participă la acţiunea de comemorare a 90 de ani de la bătălia de la Marna. Comemorarea se desfăşoară
în perioada 3-6 septembrie 2004 în localitatea franceză Mondement, cu invitaţi din zece ţări ale lumii.
Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, cei trei reprezentanţi ai Armate Române – caporalii Ionel
Ogrezeanu, Răzvan Manolache şi Lucian Dinescu – “ au fost selecţionaţi din rândul celor mai destoinici militari
ai regimentului”. Prima bătălie de pe Marna (5-12 sept. 1914), comemorată în aceste zile, s-a desfăşurat cu
participarea a circa două milioane de oameni. Armatele franco-britanice, conduse de generalul Joffre, au oprit
atunci ofensiva trupelor germane, care ocupaseră deja Belgia şi nordul Franţei şi ajunseseră la 48 de kilometri
de Paris” (Mihai Diac). Anexez alăturat articolul respectiv din jurnal.
Ionel T. Omăt (Omet) a fost frate cu Marin Omet (cunoscut la vremea lui sub numele de Marin Iepuraru),
a avut o cârciumă, pe strada gării, actuala Republicii, pe colţ, în partea de vest a grădinii publice, vizavi de
teatru comunal, care în partea de vest se învecina cu casa cismarului Iancu Crângaşu, bunicul scriitoarei Andreia
Raicu, care a scris cartea despre Olteniţa, intitulată „Valsul Dimineţii”.
Odată cu venirea la putere şi ascensiunea rapidă a regimului comunist, majoritatea intelectualilor din
Olteniţa, ca să-şi piardă de urmă şi să scape de prigoana dezlănţuită împotriva lor, pentru că nu îşi găseau locul
în noua societate, a trebuit să-şi părăsească oraşul natal. Aşa a procedat şi Alexandru Mărculescu, care până la
urmă a fost totuşi depistat de securitate prin metode şi mijloace specifice şi privat de libertate o perioadă de
timp, cu toate că Mărculescu nu a făcut nici un fel de politică.
Tatăl său, nea Ţică Mărculescu, înaintea fiului său, deja fusese luat în vizorul securităţii. Ţică Mărculescu
nu fusese înscris în nici un partid însă, se ştia că era împotriva comuniştilor. De motive de acuzare nu ducea
lipsă pentru că, dacă nu existau, ele se inventau.
Aşa se face că Alexandru Mărculescu a decedat în Bucureşti la 15 noiembrie 1971, la vârsta de 64 de ani,
iar despre decesul lui, la Olteniţa, nu a avut cunoştinţă nimeni nici până în ziua de azi, cu excepţia Biroului
stării civile al primăriei Olteniţa şi a mea, care i-am cercetat cazul.
Iată cum regimul comunist a intenţionat şi a reuşit, prin exponenţii săi, sa-i împrăştie pe intelectuali în
toate părţile ca pe puii de potârniche, pentru a nu le da posibilitatea să fie la un loc, să se ajute între ei sau să
se solidarizeze.
Lucrarea sa „Olteniţa-studiu album monografic”, intenţionat din neglijenţă, nepăsare sau necunoaştere, a
fost complet dată uitării în timpul regimului comunist, şi chiar după revoluţia din decembrie 1989, nu s-a bucurat
de atenţie din partea autorităţilor. Nu-i mai puţin adevărat că nici primarii, nefiind din Olteniţa de mai
mult timp poate că nu aveau cunoştinţă de această carte.
Principalii exponenţi ai structurilor puterii comuniste, în speţă primii secretari, comandanţii de securitate
şi miliţie, cu puţină ştiinţă de carte, preşedinţi de tribunal, procurori şefi, nefiind cu nimic legaţi de oraş, nu
aveau nici un fel de interes ca populaţia autohtonă să cunoască modul de viaţă şi desfăşurarea firească, normală
a acesteia, înainte de 23 august 1944.

Error