Obligativitatea angajatorilor de a comunica locurile de muncă vacante la AJOFM Călăraşi-Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

 Comunicat de presă

Obligativitatea angajatorilor de a comunica locurile de muncă vacante la AJOFM Călăraşi

 

În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii au obligaţia să comunice Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași (AJOFM Călăraşi), toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

 

De asemenea, aceștia au obligaţia să transmită către AJOFM Călărași, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate anterior, în termen de o zi de la data ocupării, iar cei care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.

 

Comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori, poate fi efectuată prin fax la  nr. 0242.331.693, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, sediul Agenţiei Locale Călăraşi/Oltenița, sau la punctul de lucru Lehliu Gară, conform formularului standard ”Situaţia privind locurile de muncă vacante”, disponibil pe pagina web a agenției  www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea – documente utile.

 

Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tip mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe paginile de web, nu exonerează firmele de obligaţia de a transmite posturile vacante la AJOFM Călăraşi.

 

Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

 

 

Compartimentul  Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES

Error