În luna DECEMBRIE 2014 Pompierii militari din cadrul I.S.U. Călăraşi au intervenit pentru soluţionarea şi înlăturarea efectelor negative a 480 de situaţii de urgenţă produse pe raza judeţului

-ISU POMPIERI-CALARASI-646x404În luna decembrie 2014, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat să intervină la 480 situaţii de urgenţă, ceea ce reprezintă o medie de 15,5 intervenţii pe zi, mai mult cu circa 11,1%, decât în aceeaşi perioadă a anului 2013, când subunităţile inspectoratului au intervenit la un număr de 432 situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului.
Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea: 16 pentru stingerea incendiilor, reprezentând 3,3% din totalul intervenţiilor, mai puţin cu 54,3% faţă de luna decembrie 2013, când s-a înregistrat un număr de 35 de incendii; 416 intervenţii de tip S.M.U.R.D., reprezentând aproximativ 86,7 % din totalul intervenţiilor, mai mult cu aproximativ11,8% decât în luna decembrie 2013, când s-a înregistrat un număr de 372 intervenţii; 32 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor (9 inundaţii, o asanare de muniție, 6 intervenții la acțiuni de deszăpezire și transport persoane pe timpul manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase, 16 asigurare măsuri P.S.I. la manifestări cu public numeros), ceea ce reprezintă 6,6% din totalul intervenţiilor, faţă de luna decembrie 2013, când s-au înregistrat doar 14 intervenții de acest tip; 17 intervenţii la care nu s-a acţionat (8 – deplasare fără intervenţie, 4 – întors din drum, 3 – alarmă falsă), reprezentând 3,1% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 50,0% comparativ cu luna decembrie 2013, cu 10 astfel de cazuri;
Din cele 480 situaţii de urgenţă, 155 au avut loc în mediul urban, reprezentând 32,3% şi 325 în mediul rural, adică 67,7%.
INCENDII I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat în cursul lunii decembrie să intervină pentru lichidarea a 16 incendii din totalul de 480 al acestei perioade, ceea ce reprezintă 3,3% din totaluintervenţiilor.
Timpul mediu de răspuns la cele 16 incendii în luna decembrie 2014, a fost de 13 minute şi 41 de secunde, faţă de timpul de 11 minute şi 48 de secunde înregistrat în luna decembrie 2013 (35 de incendii), cu 15,9% mai mare.
Timpul mediu de intervenţie la cele 16 incendii la nivelul inspectoratului în luna decembrie 2014, a fost de o oră, 24 de minute şi 56 de secunde, faţă de o oră, 37 minute şi 30 de secunde, reprezentând media din luna decembrie 2013 (35 incendii), cu 12,9% mai mic.
.
Pentru toate cele 16 intervenţii la incendii au fost stabilite cauzele şi

Error