Capcană întinsă de Fisc: Cum te poți trezi cu o somație fără să știi motivul!

anaf-300x168Toate persoanele fizice care folosesc aplicația online “Spaţiul Privat Virtual” pentru a-și verifica situaţia taxelor şi impozitelor riscă să primească somație de la Fisc. Motivul este că o simplă accesare echivalează cu o decizie de impunere, fără altă avertizare. „Este evident că autoritățile nu au urmărit numai oferirea unei facilități contribuabililor prin platforma online, ci și o mai bună și mai rapidă colectare a veniturilor la buget”, consideră Izabela Stoicescu, Tax Senior Consultant, TZ&A.

În procedura de utilizare a Spaţiului Privat Virtual, aprobată prin ordinul 1154/2014, la anexa 1 se arată că prin acest serviciu sunt automat comunicate contribuabilului documentele emise de organul fiscal, respectiv deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate începând cu 2013 şi emise după 1 septembrie 2014. Spațiul Virtual Privat, inaugurat ca primul serviciu online creat în sprijinul persoanelor fizice, a început să funcționeze la jumătatea lunii septembrie a anului trecut, în București și Ilfov. Ulterior, a fost extins în alte județe.

“Vedem, în mod clar, eforturi depuse de autorități în vederea îmbunătățirii colectării veniturilor la buget. Uneori, însă, aceste eforturi sunt catalogate prea agresive, atât de cei mai mici dintre contribuabili, cât și de contribuabilii gigant. Cu privire la comunicarea ANAF către micro contribuabili, auzim deseori, în practică, „nici nu știam că a fost emisă o decizie de impunere și m-am trezit cu somație””, spune Izabela Stoicescu, Tax Senior Consultant, Țuca, Zbârcea&Asociații Consultanță Fiscală.

În referatul de aprobare a ordinului se arată că, chiar și în cazul în care persoana renunță la utilizarea serviciului electronic, termenul pentru decizia de impunere curge în continuare. ”În cazul comunicării prin Spaţiul privat virtual a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal în executarea legii, precum şi a documentelor sau actelor emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului în Spaţiul privat virtual. De subliniat, că în situaţia în care persoana fizică renunţă la Spaţiul privat virtual documentele mai sus menţionate se consideră, de asemenea, comunicate în termen de 15 zile, întrucât persoana fizică îşi păstrează dreptul de acces pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare”, se precizează în referat.

Care sunt consecințele?

Modalitățile prin care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunică actele administrative sunt potrivit Codului de procedură fiscală: prin poștă, până la semnarea de primire de către contribuabil, prin mijloace electronice de transmitere la distanță – în cazul persoanelor fizice Spațiul Privat Virtual – sau  prin publicitate prin afișarea pe site-ul ANAF.

“Înțelegerea mea este că toate deciziile de impunere către persoanele fizice care au Spațiu Privat Virtual vor fi, în viitor, comunicate prin această modalitate. O decizie de impunere anuală postată în spațiul privat virtual se consideră comunicată în termen de 15 zile de la apariția acestuia în dosarul electronic, urmând ca termenul de plată de 60 de zile să curgă de la împlinirea termenului de 15 zile”, explică Izabela Stoicescu, precizând că nu se știe, în acest moment, dacă deținătorii de spațiu privat virtual vor mai primi o avertizare prin e-mail cu privire la încărcarea în mediul online a vreunei decizii de impunere și că, în lipsa unei astfel de avertizări, vor afla cu întârziere că le-a fost emisă decizia de impunere.

“Momentan, în Spațiul Privat Virtual nu apar decât situații privind obligațiile de plată și note privind obligațiile de plată, care generează confuzii în practică cu privire la opozabilitatea lor față de contribuabili. Întrebarea pe care am întâlnit-o este în ce măsură o notă privind obligațiile de plată trebuie achitată din moment ce contribuabilul nu a primit decizia de impunere. Cel puțin pentru un timp, nu cred că vor putea fi evitate drumurile la Fisc pentru a clarifica situația, de la caz la caz”, mai spune consultantul fiscal. Sursa:http://obiectiv-online.ro/?p=24655

Error