GRUPUL SCOLAR -ION GHICA-DIN OLTENITA-prezinta celor interesati Planul de scolarizare ptr. 2013-2014

Liceul Tehnologic ,,Ion Ghica” Olteniţa şcolarizează elevi de liceu în trei domenii şi anume: mecanic (tehnician în transporturi şi tehnician mecanic întreținere și reparații), industrie textilă şi pielărie (tehnician în industria textilă) şi estetica şi igiena corpului omenesc (coafor-stilist).
De asemenea, liceul nostru şcolarizeaza elevi pentru învăţământul profesional de 2 ani,  organizat după clasa a IX-a, ca parte a învăţământului liceal, filiera tehnologică în domeniile: mecanică şi estetica şi igiena corpului omenesc.
Şcoala profesională de 2 ani este organizată prin programul naţional „Alege-ţi drumul!”.
Acesta este un program de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic ce oferă posibilitatea calificării într-o meserie încă de pe băncile şcolii şi de a obţine astfel mai repede un loc de muncă plătit.
În program se pot înscrie elevii claselor a IX-a, indiferent de forma de pregătire liceală pe care o urmează, elevii seriilor anterioare care, dintr-un motiv sau altul, au abandonat studiile, precum şi absolvenţii şcolii de arte şi meserii.
Finalitatea programului constă în dobândirea unui Certificat de calificare profesională, cu care absolvenţii se pot angaja în România sau în ţările Uniunii Europene. De asemenea, în urma finalizării programului aceştia dobândesc Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu, care permite  continuarea studiilor în învăţământul liceal.
Pentru anul şcolar 2013-2014, Planul de scolarizare cuprinde si clase pentru invatamantul seral, dupa cum urmeaza:

CLASA a IX-a, CURS SERAL
– Profil tehnic. Domeniul Mecanic
– Calificare:  Tehnician mecanic întreținere și  reparații:      –              1 clasă =28 locuri
Se pot inscrie candidatii din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii anului scolar 2013- 2014

CLASA a XII-a,- semestrul II, CURS SERAL , Ruta progresiva
– Profil tehnic. Domeniul Mecanic

– Calificare:   Tehnician mecanic întreținere și  reparații:      –     1 clasă =28 locuri

–  Tehnician în industria textilă                               –     1 clasă =28 locuri

Se pot inscrie absolventi din seriile anterioare care au promovat clasa a X- a liceu, scoala profesionala sau an de completare cu sustinerea de diferente in cazul schimbarii filierei, profilului sau specializarii.

DIRECTOR,
PROF. TULGARA ANGELA

Error