DEPUTAT- RALUCA SURDU-Despre credință, în vremuri de răscruce

numen-4Credința este un mod prin care creștinul se echilibrează cu el însuși, cu ceilalți, cu mediul înconjurător, cu Creatorul. Credința se exprimă prin rugăciune, prin participarea regulată la slujbă, prin pomenirea propriilor înaintași, precum și a celor care s-au jertfit și au devenit repere pentru toți, prin sărbătorirea celor prezenți, prin acte de milostenie, prin pelerinaje. Filosoful francez Blaise Pascal a lăsat moștenire umanității, acum aproape 400 de ani, celebrul pariu scris pe un bilețel cusut în căptușeala hainei și descoperit abia după moartea sa: dacă cred în Dumnezeu și se dovedește că El există, câștig viața veșnică, iar dacă cred în El și nu există, nu voi pierde nimic…
Marele om de stat englez Winston Churchill a lăsat umanității celebra apreciere la adresa democrației: este sistemul politic cel mai prost, cu excepția celorlalte. Adică așa perfectibilă cum este, democrația asigură cel mai bine cadrul în care fiecare se poate realiza, își poate atinge potențialul, poate performa, se poate dezvolta și autodepăși. Și aceasta este tot o credință care are la rândul ei forme specifice de exprimare: existența și posibilitatea de exercitare a unor drepturi, libertăți, îndatoriri, răspunderi și responsabilități cetățenești; manifestarea și materializarea inițiativei private și a celei civice; voluntariatul ca formă de descoperire a unor realități și perspective diferite; toleranța și acceptarea diferențelor; participarea la luarea deciziilor care privesc binele comun, interesul și implicarea pentru treburile comunității, de la cele mai mărunte, la cele mai importante; participare la vot. Toate acestea, garantate de existența unei justiții drepte și a echilibrului realizat prin contrapunerea puterilor din stat, una alteia.
”Pelerinajele au avut de-a lungul veacurilor o influență benefică asupra vieții persoanelor și popoarelor: au contribuit la intrarea și înnoirea vieții religioase, au consolidat identitatea și unitatea spirituală a comunităților umane dintr-o regiune, au contribuit la apropierea între Biserici naționale diferite și între grupuri etnice diferite, au contribuit la îmbogățirea culturii popoarelor și au imprimat civilizației umane universale dinamica progresului spiritual, căutarea sacrului și a vieții veșnice”, sunt cuvintele îndrumătoare ale PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
”Am ținut să ocup locul corespunzător numelui meu, întrucât știam că în țări și în vremuri democratice, se cuvine să fii așezat în fruntea poporului, nu să te așezi singur”, nota Alexis de Tocqueville, unul dintre apostolii democrației în forma ei modernă, în Amintirile sale, consemnând starea de spirit din momentul exercitării dreptului la vot în timpul primelor alegeri efectuate pe baza votului universal, în Franța anului 1848.
NumenForUseStringPrototype15Pelerinajele sunt prilejuri de exprimare a credinței, de manifestare a acesteia, de încărcare spirituală. Participarea la vot este prilej de a face gestul-suport de credință pentru democrație, pentru un regim care se bazează pe voința liber exprimată a poporului. Luna octombrie oferă românilor două ocazii de a se (re)găsi în pelerinaj: una la Iași, de Sfânta Cuvioasa Parascheva, pe 14, iar cealaltă la București, de Sfântul Dimitrie cel Nou, pe 27. Calendaristic, luna octombrie a acestui an se suprapune cu luna de campanie electorală pentru primul tur al alegerilor pentru Președintele României…
Evlavia îl poartă pe credincios pe drumul pelerinajului la moaștele unui sfânt, act de credință benevol care se poate face oricând, ori de câte ori simte chemarea, sau în ziua specială care este dedicată pomenirii vieții trecute și martiriului acestuia pentru credința creștină. Tot o formă de evlavie ar fi necesară să îndrume și pașii cetățenilor la urnele de vot, cu consecvență și regularitate, de data aceasta cu fața spre viitor, pentru o idee, o viziune, o speranță, un proiect, o construcție.
RALUCA SURDUDuminică, pe 2 noiembrie, urnele de vot se vor deschide și-i vor aștepta pe cetățeni. Cu credință într-un viitor mai bun, într-un prezent mai bine făcut, să ne exprimăm cu toții prin vot și să-i încurajăm și pe alții să procedeze la fel! Poate că votul fiecăruia luat separat pare că nu contează, dar alături de al altora asemenea, va face cu adevărat diferența.

Error