Decontare transport cadre didactice: cum se inregistreaza cheltuielile in contabilitatea scolii

inregistrari-conta_6135Decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat este reglementata de prevederile normelor aprobate prin HG 569/17.07.2015.

Vom analiza in materialul urmator ce materiale sunt necesare unei institutii de invatamant preuniversitar pentru decontarea transportului cadrelor.

Analizand legislatia in vigoare (art. 6 din HG 569/17.07.2015), apreciem ca ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an, pentru anul bugetar urmator, o solicitare fundamentata a sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice.

Beneficiarii vor instiinta in scris conducatorul unitatii de invatamant – in vederea stabilirii sumelor necesare, in perioada 1-30 septembrie a fiecarui an, ca pe parcursul anului scolar vor solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la si de la locul de munca, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.

Solicitarile tuturor unitatilor de invatamant de pe raza unitatii administrativ-teritoriale se vor centraliza, verifica si analiza la nivelul ordonatorului principal de credite, cu scopul stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate in buget, necesare finantarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat.

Ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant vor actualiza in cursul anului, pana la data de 1 noiembrie, cererea transmisa, in functie de modificarile intervenite ca urmare a inceperii unui nou an scolar si in functie de necesitati vor proceda la rectificare bugetara in conditiile legii in vederea majorarii sau diminuarii, dupa caz, a creditelor bugetare destinate finantarii acestor cheltuieli.MAI MULTE-AICI-http://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/decontare-transport-cadre-didactice:-cum-se-inregistreaza-cheltuielile-in-contabilitatea-scolii-6135.html?utm_source=portalinvatamant-03032016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter