Politic

Curtea de Apel Bucureşti a decis luni să repună în funcţie Consiliul Local Budeşti

Curtea de Apel Bucureşti a decis luni să repună în funcţie Consiliul Local Budeşti, constatând că “sentinţa nr.817/05.12.2019, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 31.01.2020, pronunţată de Tribunalul Călăraşi – Secţia civilă în dosarul nr.35/116/2019, este suspendată de drept în cond. art.484 alin.1 teza finală Cod procedură civilă rap. la art.20 alin.2 din Legea nr.554/2004.” Decizia este definitivă.

În acest caz şi Sinel Nae şi Florin Nae revin pe funcţiile de primar (viceprimar cu atribuţii de primar), respectiv de viceprimar (consilier cu atribuţii de viceprimar)

Pe 31 ianuarie 2020, Tribunalul Călăraşi admitea cererea formulată de reclamantul Matei Ionel dispunând dizolvarea de drept a Consiliului Local.

În acest context, prefectul judeţului, Marian Stoica a emis Ordinul privind detaşarea doamnei Savu Gabriela Matilda pentru a exercita atribuţiile de secretar general al oraşului Budeşti pentru o perioadă de cel mult 6 luni, până la ocuparea prin concurs a funcţiei de secretar general, ordin contestat în instanţă.

23.03.2020, Curtea de Apel Bucureşti

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petentul – recurent Nae Florin. Constată că sentinţa nr.817/05.12.2019, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 31.01.2020, pronunţată de Tribunalul Călăraşi – Secţia civilă în dosarul nr.35/116/2019, este suspendată de drept în cond. art.484 alin.1 teza finală Cod procedură civilă rap. la art.20 alin.2 din Legea nr.554/2004. Definitivă. Pronunţată azi, 23.03.2010, în cond. art.402 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 23.03.2020

31 ianuarie 2020, Tribunalul Călăraşi

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantul Matei Ionel . În baza art.442 N.C.pr.civilă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr.817/05.12.2019 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. 35/116/2019 cu privire la calea de atac, urmând a se citi „Definitivă” în loc de „Cu recurs în 15 zile”. Îndreptarea se va face pe ambele exemplare ale hotărârii. Definitivă. Pronunţată azi, 31.01.2020 , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Încheiere de şedinţă (secretă) 31.01.2020–SURSA-https://arenamedia.ro/index.php/arena-news/administratie-mp/primarii-mp/curtea-de-apel-bucuresti-repune-in-functie-consiliul-local-budesti?fbclid=IwAR1T7cZ3eHGfhklrSrueHzuLgnAEK6dkuIj0m1E4MZRDKDQcxGrH1OTYYHI