PublicitateSocial

Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul CALARASI Conferinţă de presă – Comunicat

 

 

 

Curs-Formare-Mediatori-Galati-24-01-2011-06-02-2011_5355861_1294483637MEDIATORII SUNT ACTORII SOCIALI CARE IMPLEMENTEAZĂ O ALTERNATIVĂ BENEFICĂ LA O SOCIETATE CONFLICTUALĂ

Anul 2015 a început cu modificări în ceea ce priveşte profesia de mediator precum şi forma de organizare a mediatorilor la nivel naţional şi judeţean.

În luna martie a.c. în urma alegerilor organizate la nivel naţional mediatorii autorizaţi din România şi-au ales reprezentanţii în Consiliul de Mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuţii naţionale de reglementare şi control pentru profesia de mediator în România.
Ca efect al adoptării Hotărârii Consiliului de Mediere /O nr. 04/25.03.2015, la nivel naţional a avut loc constituirea Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi Judeţeni din România, entitate fără personalitate juridică, organizată la nivelul fiecărui judeţ, care asigură implementarea strategiei Consiliului de Mediere.
În judeţul Calarasi în data de 21 mai a.c. mediatorii autorizaţi au ales, prin vot, organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor pentru următorii 4 ani. Astfel d-na. Valentina POPESCU, în calitate de preşedinte, d-na. Elena BURLAN şi d-nul. Adrian-Bogdanel IVANOV în calitate de vicepreşedinţi vor asigura conducerea Corpului Profesional al Mediatorilor din judeţul Calarasi

„Strategia Consiliului de Mediere îşi propune un răspuns eficient al profesioniştilor în mediere la nevoile societăţii civile în ansamblu şi la nivelul instituţiilor statului, atât centrale cât şi judeţene” – Mugur Bogdan MITROI, preşedintele Consiliului de Mediere.
Avantajele acestui sistem de organizare: – asigurarea unei permanenţe a mediatorilor pentru fiecare instanţă în cauzele identificate de acestea ca fiind oportune medierii – asigurarea calităţii actului de mediere – practică unitară – monitorizarea activităţii mediatorilor în raport cu instanţele, parchetele şi celelalte instituţii administrativ –teritoriale – stabilirea unei strategii eficiente în relaţia cu sistemul judiciar.

Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul Calarasi îşi propune să implementeze la nivelul judeţului strategia Consiliului de Mediere cu privire la organizarea profesiei, la promovarea mediatorilor şi a medierii ca metodă alternativă şi eficientă de soluţionare a litigiilor. Un prim pas în această direcţie este reprezentat de semnarea unor protocoale de colaborare între CPMJ şi instanţele de judecată, parchetele, Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Calarasi, prefectură, primării, instituţii publice judeţene şi locale, protocoale prin care să putem asigura promovarea medierii şi a mediatorilor ca profesionişti în soluţionarea litigiilor.
In prezent Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul Calarasi este format din 50 mediatori autorizaţi. Aceştia pot fi găsiţi pe site-ul Consiliului de Mediere în secţiunea dedicată Corpului Profesional al Mediatorilor Calarasi http://www.cmediere.ro/corpul-profesional-al-mediatorilor/judet Calarasi.

PROIECTELE
CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL CALARASI ŞI ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

Consiliul de Mediere lansează în continuare proiecte naţionale cu impact social prin intermediul cărora doreşte să aducă schimbări pozitive în viaţa comunităţilor locale.
Primul proiect – ROMÂNIA MEDIAZĂ, se doreşte a fi realizat în parteneriat cu instituţiile de cult din România: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano – Catolică, Biserica Greco – Catolică, Comunitatea Evreilor din România, Comunitatea Musulmană din România etc. Proiectul se adresează persoanelor implicate într-un litigiu şi care în mod normal nu ţi-ar putea permite un mediator şi presupune o activitate de voluntariat din partea mediatorilor care işi oferă serviciile în aceste situaţii.
Al doilea proiect – O SOCIETATE A DIALOGULUI îşi propune, tot prin activităţi de voluntariat din partea mediatorilor, să contribuie la ajutorarea celor aflaţi în nevoie prin contribuţia la ridicarea de locuinţe sociale şi ajutorarea copiilor orfani care merg la şcoală.
Toate aceste proiecte se află la acest moment la stadiul de semnare a protocoalelor de colaborare şi vor fi demarate într-un viitor cât mai apropiat.

Medierea, procedură SAL care contribuie la creşterea nivelului de competiţie în domeniul afacerilor
Mediatorii din Calarasi sunt pregătiţi să soluţioneze litigiile dintre cumpărători şi vânzători

Prin noua organizare judeţeană Consiliul de Mediere doreşte să răspundă eficient la sistemul judiciar şi la Directivele europene SAL şi SOL, adică la modificările legislative preconizate să fie aplicate din 9 iulie 2015 ce se referă la rezolvarea litigiilor dintre consumatori şi producători.
În acest sens Consiliul de Mediere a realizat toate demersurile instituţionale în scopul implementării în legislaţia internă a prevederilor Directivei 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, venind cu propuneri legislative sincronizate cu cadrul european în domeniu, comunicate organismelor naţionale şi europene. La nivelul Consiliului de Mediere a fost înfiinţat un Departament SAL – SOL al cărui coordonator este dnul. Zeno Şustac, vicepreşedinte Consiliul de Mediere.

În accepţiunea Comisarului European pentru Justiţie dna. Vera Jourova „medierea este o metodă alternativă de soluţionare a litigiilor (procedură SAL) care contribuie la creşterea nivelului de competiţie în domeniul afacerilor”. Consiliul de Mediere din România consideră medierea ca fiind principala procedură SAL din România, iar profesioniştii domeniului, mediatorii, prin formele de exercitare a profesiei, îndeplinesc deja toate criteriile pentru a fi consideraţi entităţi SAL, în acord cu prevederile Directivei 2008/52/CE.

Conform studiului derulat de Comitetul Afaceri Juridice al Comisiei Europene, costul mediu al folosirii medierii reprezintă cu 60% mai puţin decât costul generat de recurgerea la justiţie. Numărul estimat de zile de soluţionare a unui conflict prin mediere este, în medie, de 43 de zile, pe când soluţionarea unui conflict prin instanţă, durează în, medie, 566 zile. Aceste cifre indică faptul că medierea poate contribui considerabil la un mediu de investiţii prietenos şi poate, în cele din urmă, să faciliteze creşterea economică.

Rolul şi importanţa medierii ca principală procedură SAL în context european sunt sintetizate de către Comisarul European pentru Justiţie:
„Medierea poate ajuta la evitarea acţionărilor în justiţie inutile, pe cheltuiala contribuabililor. Poate, de asemenea, să promoveze o cultură mai armonioasă în care nu există nici câştigători şi nici perdanţi, numai parteneri. Acesta este motivul pentru care UE promovează în mod activ medierea. Directiva privind medierea a UE a introdus diferite metode de soluţionare a conflictelor transfrontaliere în materie civilă şi comercială, pe cale amiabilă şi încurajează judecătorii sa promoveze medierea. În plus, scheme specifice pentru soluţionarea alternativă şi online a litigiilor consumatorilor au fost create. Comisia monitorizează utilizarea medierii şi planifică evaluarea legislaţiei. Aceste acţiuni ne vor ajuta să tragem concluzii cu privire la procesele derulate care pot creşte nivelul de apelare la mediere. În 2016, Comisia va evalua evoluţia medierii în raportul său privind implementarea Directivei privind medierea. Între timp, trebuie să ne concentrăm atenţia asupra promovării medierii în practică.”

Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul CALARASI
Preşedinte
VALENTINA POPESCU – Mediator
Persoane de contact:
Valentina POPESCU – Preşedinte; tel. 0722325313, email: cpmj.valentina.popescu@cmediere.ro

Elena BURLAN – Vicepreşedinte; tel. 0721759101, email: cpmj.elena.burlan@cmediere.ro

Adrian-Bogdanel IVANOV – Vicepreşedinte; tel. 0723432611, email: cpmj.adrian.ivanov@cmediere.ro