Social

Comunicat E-Distributie Dobrogea cu privire la intreruperea energiei electrice

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții:
? Fără tensiune în ziua de 29.03.2021, între orele 09.00 – 12.00 : str. 23 Aprilie (între Gen.Manu și Dr. Popescu Lucian).
? Fără tensiune în ziua de 29.03.2021, între orele 11.00 – 16.00: str.Gen.Manu între 23 Aprilie și Digului; str.M.Eminescu (între Digului și 23 Aprilie); str.Digului (între M Eminescu și Popescu L.); str.Cornișei.
? Fără tensiune în ziua de 29.03.2021, între orele 11.00 – 17.00 : str.23 Aprilie (între Gen.Manu și bdul Repubicii).
? Fără tensiune în ziua de 31.03.2021 între orele 09.00 – 17.00: străzile: 1.Str.Pescarilor, str.Traian, str.Dunare, str.CA Rosetti (între str.Gen.Manu și str.Lucian Popescu); 2. str.23 Aprilie (între L.Popescu și bdul Republicii); 3.Gen.Manu între 23 Aprilie și str.Digului. 4.str M.Eminescu (între str. 23 Aprilie si str.Digului); 5. Str.Digului (între M Eminescu și str.Lucian Popescu); 6. Str.Cornisei.SC ECUAQUA.
? Fără tensiune în ziua de 02.04.2021, între orele 09.00-17.00 : str. Barierei si str.Viilor (între str. Zorilor si Sos. Călărași).