COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: Proces de selectare a Intermediarului Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni emise de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia S.A.

În data de 25 aprilie 2013 Sindicatul de intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale (lider de sindicat) şi SSIF SWISS CAPITAL S.A. a fost desemnat ofertant selectat pentru intermedierea Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni nou emise ca urmare a unei majorări de capital social reprezentând 15,29% din capitalul social existent al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acestei societăţi în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.

Procedura de selectie a fost derulată de către societate sub coordonarea Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Privatizarea Complexului Energetic Oltenia prin ofertă publică de majorare a capitalului social, prin aport de capital, implică majorarea capitalului social al societatii cu 15,29%, prin emisiune de actiuni noi. Din acest pachet, un pachet de acţiuni reprezentând 3,29% din capitalul social existent va fi oferit spre subscriere în cadrul dreptului de preferinţă al Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. pentru asigurarea cotei de participaţie deţinută anterior majorării capitalului social. Pachetul de acţiuni nou emise de 12% împreună cu acţiunile rămase nesubscrise urmare a exercitării dreptului de preferinţă acordat Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. vor fi oferite în cadrul Ofertei Publice Primare.

Serviciile financiare şi de consultanţă necesare pregătirii, derulării şi închiderii cu succes a Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni vor fi demarate de Sindicatul de Intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale (lider de sindicat) şi SSIF SWISS CAPITAL S.A. după semnarea şi intrarea în vigoare a Scrisorii de angajament.

Biroul de presă
al Ministerului Economiei