CAZIER JUDICIAR

 

 

cazier-judiciar-e1468180927594În primul semestru al anului 2016, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a eliberat peste 13.000 de certificate de cazier judiciar.

A fost simplificată procedura de obținere a certificatului de cazier judiciar, astfel că, orice cetățean, peste 18 ani, poate obține acest document  de la orice unitate de poliție, fără a mai plăti timbrul fiscal în valoare de 2 lei sau poate să-și exprime acordul ca instituțiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională, care-l solicită, să-l obțină în mod automat.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c., la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, au fost eliberate  13.344 de certificate de cazier judiciar.

La sfârşitul semestrului I al anului 2016, în camerele de corpuri delicte, se aflau în gestiune bunuri nesupuse unui regim special, evidenţiate în 1473 de cauze, autovehicule indisponibilizate evidenţiate în 27 de cauze.

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, au fost distruse bunuri care nu îndeplineau condiţiile de comercializare înregistrate în 151 de cauze. Din totalul autovehiculelor indisponibilizate, a fost restituit deţinătorului un autovehicul.

Reamintim că Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Noul act normativ aduce modificări majore cu scopul debirocratizării şi simplificării administrative în activitatea desfăşurată de structurile de cazier judiciar.

 

 

Astfel, începând cu 11 iulie a.c., pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. De la aceeaşi dată, în vederea emiterii certificatelor de cazier judiciar, nu se mai reţin documente în original ori copii legalizate în ghişee, ci doar xerocopii cu menţionarea sintagmei „conform cu originalul” de către lucrătorii din ghişeu.

De asemenea, structurile de cazier judiciar acceptă copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

S-a realizat actualizarea formularelor tip şi a informaţiilor referitoare la obţinerea certificatului de cazier judiciar publicate pe pagina dehttp://www.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/cerere-certificat-cazier-judiciar/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar-persoane-fizice-&page=1

Totodată, începând cu data de 1 august a.c., datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică din sistemul de ordine publică și siguranță națională, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.

Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru punerea în aplicare a acestor deziderate a fost modificată legislaţia din domeniul cazierului judiciar, astfel că s-a creat posibilitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice de a solicita extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

 

Pe lângă modificările legislative sunt necesare modificări/optimizări ale aplicaţiei Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS).

Structurile Poliţiei Române pot solicita electronic extrasul de pe cazierul judiciar, document care are un conţinut similar cu cel al certificatului de cazier judiciar, astfel că nu va mai fi necesară deplasarea şi depunerea acestuia de către cetăţean pentru obţinerea unor avize ce se eliberează de poliţie (exemplificare: permis port armă, aviz pază, etc.)

Până la interconectarea tuturor instituţiilor abilitate de lege, transmiterea extraselor de pe cazierul judiciar se va face interinstituţional, în format letric.


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136