PublicitateSocial

ANUNT-PRIMARIA CURCANI !

Primaria Curcani, comuna Curcani judetul Calarasi, cu sediul in str. Penes Curcanul. nr. 45, tel. 0242 526258, 0242 526153; fax 0242 526070; E-mail primariacurcani@clicknet.ro; web-site www.primariacurcani.ro, cod fiscal 3796926,organizeaza licitatie publicadeschisapentru

concesionarea urmatoarelor suprafete:

§  48200 mp – teren intravilan din proprietatea privata a comunei, situat in tarla 34/4, cu vecini N- terenuri particulari; E – drum; S – drum; V – I.I. Stancu Nicolae, avand  pretul de concesionare, conform Raportului de evaluare, care este oferta minima a Consiliului Local, de 2427 lei/an, echivalent 538 euro/an, in baza HCL nr. 24 din 07.04.2014

§  500 mp – teren intravilan din proprietatea privata a comunei, situat in tarla 34 parcela 1,2, cu vecini N- Consiliul Local Curcani; E – strada; S – strada; V – Savescu Aurel, avand  pretul de concesionare, conform Raportului de evaluare, care este oferta minima a Consiliului Local, de 59 lei/an, echivalent 13 euro/an, in baza HCL nr. 26 din 07.04.2014

§  1500 mp – teren intravilan din proprietatea privata a comunei, situat in tarla 44/1, cu vecini N- teren Primaria Curcani; E – balta Topilele; S – Buciumeanu Gheorghe; V – DN4, avand  pretul de concesionare, conform Raportului de evaluare, care este oferta minima a Consiliului Local, de 176 lei/an, echivalent 39 euro/an, in baza HCL nr. 25 din 07.04.2014

Vanzarea:

·       1000 mp – teren intravilan din proprietatea privata a comunei, situat in T=45 P=1/1, cu vecini N-Leoca Eugen; E-DN4; S-Margarit Florin; V-Padurea Lunca Argesului, avand  pretul de concesionare, conform Raportului de evaluare, care este oferta minima a Consiliului Local, de 1128 lei, echivalent 250 euro, in baza HCL nr. 41 din 30.10.2013,in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 215/2001  privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

Documentatia licitatiei poate fi procurata de la sediul concedentului/vanzatorului, respectiv secretariatul Primariei Curcani, comuna Curcani judetul Calarasi, str.Penes Curcanul nr. 45, tel. 0242 526258, 0242 526153; fax 0242 526070; E-mail primariacurcani@clicknet.ro; web-site www.primariacurcani.ro,  incepand cu data de 10.06.2014.

Anuntul privind licitatia publica pentru concesionarea terenurilor va fi afisat la sediul Primariei comunei Curcani, in data de 05.06.2014, precum sipe site-ul propriu şi în minim 2 (doua)  ziare de interes local şi/sau naţional.

Ofertantii pot depune ofertele pana la data24.06.2014, ora 09:00,la sediul Primariei Curcani, la secretariat, in doua exemplare – un original si o copie.

Data, ora si locul de desfasurare a licitatiei: 24.06.2014, ora 12:00, la sediul Primariei Curcani.

Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia licitatiei pot fi depuse la sediul Primariei Curcani, la secretariat,persoana de contact Dayan Ileana, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242 526070

E-mail primariacurcani@clicknet.ro, cu cel putin 4 zilelucratoare, inainte de data limita pentru depunerea ofertelor,respectiv data de 20.06.2014, ora 9,00.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Calarasi din str. Bucuresti,nr. 106, tel/fax 0242/315736, sectiunea contencios administrativ.

Impotriva hotararii Tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, conform prevederilor legale.

 

Primar                                            Secretar

            GazuAurica                           Dayan Ileana