AMBASADORUL REPUBLICII MACEDONIA- ÎN VIZITÃ, LA CÃLÃRASI!

Prefectura Cãlãrasi a fost gazda vizitei
ambasadorului Macedoniei în România, E.S Pande
Lazerevski. Presedintele Consiliului Judetean
Cãlãrasi, Rãducu George Filipescu, a prezentat
diplomatului perspectivele economice, sociale si
culturale ale judeþului Cãlãrasi, precum si
posibilitãtile de realizare a unor relatii economice
cu regiuni din Macedonia.
La rândul sãu, Excelenþa Sa, Pande Lazerevski, si-a
exprimat pãrerea cã acesta a fost doar un prim pas
în vederea stabilirii relaþiilor de colaborare dintre
cele douã tãri, urmând ca, într-un timp scurt, sã se
stabileascã o nouã întâlnire, de data aceasta între
presedintii Camerelor de Comert din cele douã tãri.
La aceastã întâlnire au fost prezenti, presedintele
CJ Cãlãrasi, Rãducu George Filipescu, alãturi de
prefectul judeþului, George Iacob, viceprimarul
municipiului, Virgil Dumbravã si Marian Drãgan,
presedintele Camerei de Comerþ, Industrie si
Agriculturã Cãlarasi-sursa-jurnalul de calarasi