AJOFM Călăraşi organizează în luna februarie 11 programe de formare profesională

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Călăraşiorganizează, în luna februariea acestui an,11 programe de formare profesională pentru persoanele care nu realizează venituri. Acestora li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii, care să le mărească şansele de angajare.

168 de persoane pot beneficia, gratuit, de cursurile de calificare ce vor fi organizate  începând cu luna februarie 2014 și vor fi  pregătite în una dintre meseriile/ocupațiile de: bucătar, brutar, formator, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător în comerț, măcelar, operator introducere, validare și prelucrare date și reflexoterapeut.

     Pentru înscrierea la cursurile de calificare de brutar sau lucrător în structuri pentru construcții se admit persoane care au studii generale incomplete. În cazul programului de formator se solicită absolvenți de studii superioare, iar pentru toate celelalte cursuri de re/calificare este suficient învâțământul general obligatoriu.

            Înscrierea la cursurile de (re) calificare se poate face pe baza recomandării emise de consilierul de orientare profesională al agenţiei, recomandare însoţită de următoarele documente: act de identitate, diplomă de studii, certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul persoanelor de sex feminism), adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă, precum şi certificate fiscal emis de Administraţia Financiară, din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri. Toate  documentele vor fi prezentate în original şi copie

”Formarea profesională se realizează având în vedere cerințele de moment și de perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu opțiunile și  aptitudinile individuale ale persoanelor solicitante. Cursurile de re/calificare sunt prevăzute a se organiza atât prin Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi cât şi prin furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii.” a precizat domnul  Nicolae Chirana, director executiv al AJOFM Călărași.

 

Responsabil mass-media

Simona Donciu

Error