91 locuri de muncă în evidența AJOFM Călărași

Atenție angajatori! Necomunicarea acestora constituie contravenție!

Pentru săptămâna în curs, în evidența AJOFM Călărași sunt înregistrate un număr de 91 locuri de muncă vacante.

           Pe domenii de activitate și meserii/ocupații, structura posturilor vacante se prezintă astfel :

        confecții textile – 46 locuri: confecționer îmbrăcăminte și muncitor necalificat;

        construcții/confecții metalice- 15 posturi: electrician rețele electrice, sudor CO2, lăcătuș mecanic, muncitor necalificat;

        agricultură – 10 posturi: mecanic agricol, paznic, văcar și muncitor necalificat;

        alimentație publică- ajutor bucătar -2 posturi;

        comerț – 2 posturi: vânzătoare, lucrător comercial;

        transporturi – șofer autoturisme -1 post;

        alte domenii – 15 posturi: inginer automatist, electrician întreținere, administrator cont, casier-încasator.

 

                        În conformitate cu art. 10 alin.1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii au obligaţia de a comunica la AJOFM Călăraşi toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei.

”Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligaţia de a anunţa posturile disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.

            Având în vedere organizarea, în data de 25 aprilie 2014, a Bursei generale a locurilor de muncă, acțiune ceea ce presupune, printre alte activităţi, identificarea locurilor de muncă vacante din judeţ, adresăm  agenţilor economici rugămintea de a se conforma legii.” a subliniat domnul Nicolae Chirana, director executive al AJOFM Călărași.  

Comunicarea locurilor de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693,  prin   e-mail:  ajofm@cl.anofm.ro , la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru din Olteniţa şi Lehliu.

 

 

 

Responsabil mass-media,

           Simona DONCIU

 

 

Error