RADIO TV OLTENITA
Social

Vizită elevilor Liceului Yordan Yovkov Tutrakan Bulgaria la Liceul Neagoe Basarab din Oltenita !

      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

           INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

         LICEUL TEORETIC ,,NEAGOE BASARAB ’’ OLTENIŢA

B-ld Tineretului , Nr.151, judeţul Călăraşi, cod 915400

Telefon/ fax:0242/ 512159

e- mail :liceulneagoe@gmail.com

 

INVITAŢIE

 

Profesor Cucuianu Mariţa, coordonatorul proiectului educaţional,,Matematica ……….punte între culturi!” , împreună cu conducerea Liceului Teoretic ,,Neagoe Basarab”Olteniţa ,jud. Călăraşi România invită ,în ziua de 22 .04. 2016 ora 10 cadrele didactice  implicate în proiect de la Liceul,,Yordan Yovkov ” Tutrakan,Bulgaria să participe la manifestarea culturală inițiată de instituţia noastră.

Sperăm că prezenţa dumneavoastră onorantă pentru toţi angajaţii şcolii şi parcurgerea comună a Programului de activităţi să ne prilejuiască o nouă întâlnire cât mai agreabilă.

 

Director,                                                                             Coordonator proiect,

Prof.Lichiardopol Cristian                                                Prof.  Cucuianu Marița

 

 

 

      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

           INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

         LICEUL TEORETIC ,,NEAGOE BASARAB ’’ OLTENIŢA

B-ld Tineretului , Nr.151, judeţul Călăraşi, cod 915400

Telefon/ fax:0242/ 512159

e- mail :liceulneagoe@gmail.com
ПОКАНА

Марица Кукуяну , координатор на проекта  ,, Математиката………. мост между културите “ , заедно с ръководството на теоретична гимназия,, Neagoe Басараб ” – гр.Олтеница област . Кълъраш, Румъния  кани на 22.04.2016 г.10 учителя участници по проекта от  СОУ”Й.Йовков Тутракан,  България  да участват в културните събития  инициирани от нашата институция . Надяваме се, че вашето присъствие ще е уважение  към  всички училищни служители  работещи по дейностите на съвместната програма и да имаме поводи за нови приятни срещи.

 

Директор ,

Кристиян Ликиардопол

Координатор на  проекта,

Марица Cucuianu

 

 

 

 

      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

           INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

         LICEUL TEORETIC ,,NEAGOE BASARAB ’’ OLTENIŢA

B-ld Tineretului , Nr.151, judeţul Călăraşi, cod 915400

Telefon/ fax:0242/ 512159

e- mail :liceulneagoe@gmail.com

 

INVITATION

 

Professor Mariţa Cucuianu, coordinator of the educational project ”Mathematics ……….a bridge between cultures” , together with the directorate of ”Neagoe Basarab” Theoretical High School, Olteniţa , Călăraşi County, Romania ,would like to invite the staff of  ”Yordan Yovkov” High School, Tutrakan, Bulgaria involved in the project to participate in the cultural manifestation which will be held by our institution on the day of 22.04.2016.

We hope that your presence, honorable to all the employees of the school, and our common enjoyment of the activities scheduled will bring about a most pleasant meeting.

Principal,                                                                          Project coordinator,

Prof. Cristian Lichiardopol                                              Prof. Marița Cucuianu

 

Program vizită elevi Liceul Yordan Yovkov Tutrakan Bulgaria

22.04.2016

 

900– 1000          Sosirea și întâmpinarea invitaților

1000– 1100      ,,Simbolurile Prieteniei”  Atelier de creație

,,Un simbol, un copil”  – Copacul Prieteniei

,,Copii, salvați Planeta Albastră! “  Pământul nu ne aparține

Noi aparținem Pământului

 Ziua Mondială a Planetei Pământ

Expoziție desene și produse realizate de copii din materiale reciclabile și refolosibile .

1100– 1200         Gustare

1200 – 1230        Plantarea unui Copac al Prieteniei în parc

1230– 1330        Timp liber

1330 – 1730        Restaurant ,,Rustic” Chirnogi   cina

 

 

 

 

09.00- 10.00         Пристигане и посрещане на гостите

10.00- 11.00         Символи на приятелството“Творческо ателие”

                            ,, Един  символ , едно дете “ –дърво на  приятелството

                            ,, Деца ,  спасете Синята планета!”

„Земята не ни принадлежи,

ние принадлежим към Земята”

Световен ден на Земята

Изложба на детски рисунки и продукти, направени от рециклирани материали .

12.00 – 12.30      Засаждане  на дървото на приятелството в парка

12.30 – 13.30       Свободно време

13.30 – 17.30      Обяд  в „Битов ресторант ” Кирнодж

 

 

Yordan Yovkov High School students’ visit timetable

22.04.2016

 

900– 1000          Arrival and greetings

1000– 1100        ”Symbols of Friendship”  Creative worksop

”One Symbol, One Child”  – The Tree of Friendship

”Children, Save the Blue Planet!”  The Earth does not belong to us

We belong to the Earth

Worldwide Planet Earth Day

Exhibition of drawings and items created by children from recyclable and reusable materials.

1100– 1200        Snack

1200 – 1230      Planting a Tree of Friendship in the park

1230– 1330        Free time

1330 – 1730      ”Rustic” restaurant, Chirnogi – dinnerS2600019S2600008 S2600015 S2600020 S2600021 S2600022 S2600023 S2600024 S2600025 S2600026 S2600027 S2600028 S2600029 S2600030 S2600031 S2600032 S2600033 S2600034 S2600035 S2600036 S2600037 S2600038 S2600040 S2600041 S2600042 S2600043