Social

Universitatea din București implementează începând cu 15 ianuarie 2018 proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”-în data 13 MARTIE 2018, începând cu ora 11:00, în cadrul Primăriei Municipiului Oltenița, se va organiza un workshop de informare privind beneficiile acordate prin proiect.

Universitatea  din  București  implementează  începând  cu  15  ianuarie  2018  proiectul  “SUCCESS  – Startup-uri    Constituite    pe    Competențe    Economice    Sustenabile    de    Succes”    – POCU/82/3/7/106186, în cadrul unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Teleorman,  Giurgiu,  Ialomița  și  Călărași)  ce  vor  beneficia  de  formare  antreprenorială,  iar ulterior  46  de  persoane vor fi sprijinite  financiar pentru implementarea  planurilor de afaceri în valoare de maximum 170.000 lei.

 

Vă informăm pe această cale că, în data 13 MARTIE 2018, începând cu ora 11:00, în cadrul Primăriei

Municipiului Oltenița, se va organiza un workshop de informare privind beneficiile acordate prin proiect.

 

 

În  cadrul  evenimentului,  participanții  vor  fi  informați  despre  posibilitatea  înscrierii  în  cadrul programelor de antreprenoriat, fiind prezentate punctual următoarele aspecte:

    Criterii de eligibilitate;

    Condițiile de înscriere;

    Criteriile de selecție și departajare a participanților;

    Beneficiile, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de participant;

    Calendarul de desfășurare a programului;

    Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a afacerilor ce vor fi finanțate;

    Măsurile de monitorizare ale afacerilor create.

 

 

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.288.492,81 lei și este cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Proiectul  are  drept  obiectiv  general  creșterea  gradului  de  ocupare  în  domeniile  non-agricole  din Regiunea  de  Dezvoltare  Sud  Muntenia  (județele  Prahova,  Argeș,  Dâmbovița,  Teleorman,  Giurgiu, Ialomița și Călărași).

 

Rezultatele proiectului contribuie la:

  diminuarea  efectelor  crizei  economice,  implicit  la  reducerea  şomajului  prin  atragerea  şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii;

  promovarea  culturii  antreprenoriale  în  rândul  persoanelor  domiciliate/rezidente  în  cele  7 județe componente ale regiunii de dezvoltare Sud Muntenia;

  dobândirea abilității de transpunere a unei idei de afaceri într-un plan de afaceri concret;

  asimilarea cunoștințelor necesare dezvoltării unei afaceri;

  asigurarea celor mai bune practici pentru elaborarea planului de afaceri;

  revitalizarea mediului economic din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia;

  asigurarea furnizării resurselor financiare necesare stadiului incipient dezvoltării unui Start- Up;

  crearea  de  noi  locuri  de  muncă  destinate  persoanelor  domiciliate/rezidente  în  regiunea  de

dezvoltare Sud Muntenia.

 

 

Grupul țintă care va participa la activitățile proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe

Competențe  Economice  Sustenabile  de Succes”  –  POCU/82/3/7/106186 va  fi  format  din

378 persoane fizice din categoriile (angajați, șomeri, studenți, antreprenori, persoane inactive, alte

categorii), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

     Sunt cetățeni români;

     Au vârsta împlinită la momentul înscrierii în proiect de peste 18 ani;

     Au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia;

     Au promovat examenul de bacalaureat;

        Fac parte din următoarele categorii: șomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă;

     Nu se află într-o situație de conflict de interese;

     Intenționează să înființeze o afacere non – agricolă în mediul urban;

     Nu se încadrează în categoria de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 de ani care

nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă);

        Nu au participat la cursuri de formare acreditate ANC în domeniul antreprenoriatului, în cadrul unui program finanțat din fonduri publice nerambursabile.

 

 

Calendarul orientativ al activităților:

 

 

–     15 ianuarie 14 martie 2018 – înscrierea în proiect prin completarea unui formular online

(link), pe baza căruia vor primi informări suplimentare cu privire la activități și calendar.

–     02 martie 2018 – participarea la Workshop-ul de informare desfășurat în cadrul Primăriei

Oltenița.

–      15 martie 15 august 2018 – participarea la programul de formare antreprenorială acreditat ANC  destinat  unui  număr  de  378  de  persoane  din  cele  înscrise  în  prima  fază  a  proiectului. Programul de formare durează 80h (aproximativ 1 lună).

–      Octombrie noiembrie 2018 – participarea la concursul de planuri de afaceri în urma căruia cele mai competitive dintre ele   vor fi sprijinite financiar cu sume de până la 170.000 lei în vederea implementării și dezvoltării de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban.

–     Decembrie   2018   –   ianuarie   2019   –   înființarea   firmelor   și   demararea   activității   de

implementare.

 

 

 

Date de contact:

Drd. Paul Calmâc – Responsabil organizare program antreprenorial

Telefon: 0723.274.084

E-mail: success@ub-startup-academy.ro

Universitatea din București sprijină antreprenoriatul!

 

 

 

Universitatea  din  București  sprijină  antreprenoriatul  românesc  prin  implementarea  proiectului “SUCCESS  –  Startup-uri  Constituite  pe  Competențe  Economice  Sustenabile  de  Succes”  – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat începând cu luna ianuarie 2018 în cadrul programului “România Start Up Plus!” pe o perioadă de 36 de luni și vizează creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole  din  Regiunea  de  Dezvoltare  Sud  Muntenia  (județele  Argeș,  Călărași,  Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman).

 

Persoanele interesate vor avea în vedere următorul calendar orientativ de activități:

 

 

Perioadă                                                     Activitate

15 ianuarie 2018 – 14 iulie 2018                Înscrierea  la  cursurile  de  antreprenoriat  prin  completarea  unui formular online (link),

15 martie 2018 – 14 august 2018              Participarea la cursul de formare antreprenorială de 80 de ore (4

weekend-uri)

15 mai 2018 – 14 octombrie 2018             Înscrierea planurilor de afaceri în concursul de antreprenoriat (în maxim 21 de zile de la finalizarea cursului)

15 iunie 2018 – 30 octombrie 2018          Evaluarea planurilor de afaceri

1 noiembrie 2018 – 14 noiembrie 2018    Publicarea rezultatelor finale ale concursului de planuri de afaceri

15 noiembrie 2018 – 14 ianuarie 2019     Organizarea  stagiilor  de  practică  pentru  cei  46  de  antreprenori câștigători ai concursului de planuri de afaceri

15 ianuarie 2019 – 14 iunie 2019               Organizarea de sesiuni individuale și personalizate de consultanță și mentorat pentru îmbunătățirea planului de afaceri

15 iunie 2019 – 14 iulie 2019                      Înființarea societăților

15 iulie 2019 – 14 iunie 2020                     Acordarea finanțării și implementarea planurilor de afaceri

15 iunie 2020 – 14 ianuarie 2021              Monitorizarea afacerilor finanțate

 

 

 

Proiectul  “SUCCESS  –  Startup-uri  Constituite  pe  Competențe  Economice  Sustenabile  de  Succes”  – POCU/82/3/7/106186  are  o  valoare  totală  de  11.288.492,81  lei  și  este  cofinanţat  din  Fondul  Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 20142020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară  nr.  3,  Locuri  de  muncă  pentru  toți,  Operațiunea:  Creșterea  ocupării  prin  susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Date de contact:

Dr. Alexandru Paru – Manager de proiect

Telefon: 0757 837 636

E-mail: success@ub-startup-academy.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul  “SUCCESS  –  Startup-uri  Constituite  pe  Competențe  Economice  Sustenabile  de  Succes”  POCU/82/3/7/106186  are  o  valoare  totală  de  11.288.492,81  lei  și  este  cofinanţat  din  Fondul  Social European  prin  Programul  Operațional  Capital  Uman  (POCU)  20142020  “România  Start  Up  Plus!”, Axa  prioritară  nr.  3,  Locuri  de  muncă  pentru  toți,  Operațiunea:  Creșterea  ocupării  prin  susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.