Social

Tradiţiile şi meșteșugurile româneşti, promovate la Bran timp de trei zile

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

 

 

Meșteșugarii și artizanii români îşi prezintă produsele proprii în cadrul Târgului Naţional pentru Artizanat și Meșteșuguri, desfăşurat în incinta Muzeului Bran din comuna Bran, județul Brașov, în perioada 27 – 29 septembrie 2019.

 

Prezent la deschiderea evenimentului, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, a transmis participanţilor susţinerea constantă a MMACA pentru micul antreprenor care produce şi comercializează obiectele de artizanat. „În programul nostru de guvernare este o prioritate legea mesteșugarilor și artizanilor. Ei trebuie sprijiniți și încurajați. Ministerul Culturii, membrii ai Parlamentului și reprezentanți ai unor ONG-uri s-au implicat pentru a realiza acest act normativ. El este în dezbatere publică și aștept ca într-un timp foarte scurt să devină lege. Vrem să ne asigurăm ca va corespunde nevoilor reale ale artizanilor.”,  a declarat ministrul Oprea.

 

Evenimentul este organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de 890.000 lei.  

 

Programul urmărește, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat și meșteșuguri 2019, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:

•        câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;

•        readucerea în atenția publiclui larg, dar mai ales în atenția tinerei generații a mesteșugurilor legate de tradiția românească, dar și a unor meșteșuguri moderne dezvoltate datorită evoluției tehnologice;

•        îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;

•        dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;

•        promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la metode tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

 

Programul își propune să stimuleze dezvoltarea meşteşugurilor şi a micii industrii din România și să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor. Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 450 de beneficiari, din care minim 100 de beneficiari în anul 2019.