Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Olteniţa convocata pentru data de 30.03.2017, ora 16,oo, la sediul din b-dul Republicii nr. 40

Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Olteniţa convocata pentru data de 30.03.2017, ora 16,oo, la sediul din b-dul Republicii nr. 40,are următorul proiect al ordinei de zi:

-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Termourban S.R.L. Olteniţa pe anul 2017 si estimările pe anii 2018 si 2019.

-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Olteniţa S.R.L.pe anul 2017 si estimările pe anii 2018 si 2019.

-Proiect de hotarare privind plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, către d-na MARIN MADIN CORNELIA si d-1 MARIN MADIN MARIAN.

-Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Olteniţa, in calitate de coorganizator al acţiunilor prilejuite de “Zilele localităţii Olteniţa” – aprilie 2017.

-Proiect de hotarare privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Olteniţa.

-Proiect de hotararepentru inlocuirea Anexei nr.2 la Hotararea nr.57/21.04.2016 a Consiliului local al municipiului Olteniţa privind aprobarea organigramei,statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului public Căminul pentru persoane vârstnice semidependente ’’Sfanţul Gheorghe”01tenita.

-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Olteniţa.

-Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE”,pentru terenul situat in municipiul Olteniţa, str.Dr. Lucian Popescu nr.46-46A-46B, număr cadastral 23701 .

-Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publica a unui spaţiu apartinand domeniului public al municipiului Olteniţa, situat in municipiul Olteniţa, str. Argeşului nr.l7A,in suprafaţa totala de 72,35 mp.,cu destinaţia cabinet medical.

-Proiect     de   hotarare   privind    aprobarea   vanzarii    unui bun imobil-                apartament-apartinand

proprietăţii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Tineretului nr.93-103, bloc Sahia II,sc.B,etaj l,ap.5, către d-nul State Cristinel, titular al contractului de închiriere

-Proiect     de   hotarare   privind    aprobarea   vanzarii    unui bun imobil-                aparlament-apartinand

proprietăţii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Tineretului nr.93-103, bloc Sahia II,sc.B,etaj 2,ap.7, către d-na Balan Nicoleta, titulara a contractului de închiriere

-Proiect     de   hotarare   privind   aprobarea   vanzarii   unui  bun imobil-                apartament-apartinand

proprietăţii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Tineretului nr.93-103, bloc Sahia lI,sc.B,etaj 3,ap.l4, către d-na Preda Aurelia- Ileana, titulara a contractului de inchiriere

-Proiect     de   hotarare   privind   aprobarea   vanzarii   unui  bun imobil-                apartament-apartinand

proprietăţii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Olteniţa, b-dul Tineretului nr.93-103, bloc Sahia II,sc.B,etaj l,ap.3, către d-nul Cara-Asan Bastri, titular al contractului de închiriere

-Proiect     de   hotarare   privind   aprobarea    vanzarii   unui  bun imobil-                apartament-apartinand

proprietăţii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Olteniţa, b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc G 40,sc.A,etaj 3,ap.8, către d-nul Topala Fanel, titular al contractului de inchiriere

-Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiul Olteniţa si numerotarea loturilor existente pe acestea.

-Raport privind privind starea economica,sociala si de mediu a municipiului Olteniţa in anul 2016 -Diverse.

 

 

 

Error