RADIO TV OLTENITA
Social

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita- convocata pentru data de 22.02.2021, ora 11,oo

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita este convocata pentru data de 22.02.2021, ora 11,oo; Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice/ telefonice de comunicare a problemelor ridicate de consilieri si de exprimare a votului pentru fiecare proiect/document transmis, cu urmatorul proiect al ordinei de zi:
-Proiect de hotarare pentru inlocuirea unor membri in comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului 01tenita;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022, 2023, 2024;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica pe anul 202 lal Directiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru infiintarea unor posturi in afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita, pentru functionarea Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 ,din municipiul Oltenita, b-dul 22 Decembrie nr.76-incinta Scolii Gimnaziale”Mircea Eliade” – Sala de sport;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru aprobarea transformarii unui post din cadrul statului de functii al Directiei Asistenta Sociala 01tenita;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Oltenita si a regulamentului de functionare a acesteia;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul Oltenita si numerotarea loturilor existente pe acestea;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor strazi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
– Diverse;