Politic

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Oltenita – 31.03.2022

Joi, 31.03.2022, ora 10:00,  va avea loc Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Oltenita. 

Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Oltenita, situat in bdul. Republicii, nr. 40, Sala mare de sedinte.

Ordinea de zi | Proiecte de hotarare:

  • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apatinand proprietatii private statului construit prin ANL situat in municipiul Oltenita, bdul. Tineretului nr. 93-103 Bloc Sahia II, sc.B,, et.1, ap.4, catre dl Veresteanu Bogdan Alexandru, titular al contractului de inchiriere nr. 5819/15.04.2015 ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, str. Argesului nr. 19 A, Bloc 129, sc.A, et.4, ap.14, catre dna Dumitru Ana titular al contractului de inchiriere nr. 28803/3.12.2010 ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014 – 2020” indicatorilor tehnico economici ai proiectului si indicatorilor tehnico economici pentru municipiul Oltenita ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii investitiilor din “Proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014 – 2020″ aferente municipiului Oltenita ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de actiuni pentru gospodarirea municipiului Oltenita in anul 2022” ⇒ PDF • ZIP
  • Proiect de hotarare pentru alegerea presedintelui de sedinta Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie – iunie 2022 ⇒ PDF • ZIP
  • Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local Oltenita din data de 11.03.2022 ⇒ PDF • ZIP
  • DIVERSE ⇒ PDF • ZIP