SEDINTA CONSILIULUI LOCAL OLTENITA–16 mai 2014 !

PROIECTUL ORDINEI DE ZI—-1.proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe 2014  2.proiect de hotarare privind completarea anexei nr 6 la HCL 166/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor ce se vor aplica in 2014 in municipiul Oltenita.  3.proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului -NEUTRALIZAREA DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE REZULTATE DIN ACTIVITATEA SPITALICEASCA-a unei cladiri in suprafata de 91 mp-situata in municipiul Oltenita-str. Argesului  nr. 134-(incinta Spitalului Oltenita)

Error