SEDINTA CONSILIU LOCAL-10 APRILIE 2014 !

O noua sedinta a consilierilor locali a avut loc in dupa amiaza zilei de 10 aprilie 2014- o sedinta unde din nou au lipsit aceiasi consilieri care nu au fost prezenti nici la precedenta sedinta !Printre  subiectele discutate au fost: : – Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetului local pe anul 2013.
– Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I -2014;
– Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
– Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune din blocul Sahia 11.sc.B, sc.C situat in municipiul 01tenita,b-dul Tineretului nr.93-103
– Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafaţa de 16,9o mp. situat in municipiul Oltenita, B-dul Marasesti, zona bl.Zl 8, cu destinatia spaţiu comercial
– Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafaţa de 19.65 mp. situat in municipiul Oltenita. B-dul Tineretului,nr.78A, cu destinatia spaţiu comercial
– Proiect de hotarare pentru împuternicirea Primarului municipiului Oltenita de a stabili amplasarea căsuţelor de lemn tip “chioşc comercial existente in inventarul primăriei
-cerere predare contract concesiune Ciobanu Danut.

Error