PublicitateSocial

Sancţiuni pentru angajatorii care nu declară locurile de muncă vacante la AJOFM Călăraşi

ajfm calarasiComunicat de presă

 

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii au obligația de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se face conform formularului ”Situaţia privind locurile de muncă vacante”.
De asemenea, angajatorii au obligația de a comunica la AJOFM Călărași și ocuparea locurilor de muncă vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 zi de la data ocupării acestora.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693, prin e-mail: calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru Olteniţa şi Lehliu.
Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligaţia de a anunţa posturile disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.
Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ