Rromii din 4 localități vor beneficia de legalizarea zonelor în care locuiesc

În cadrul solicitării de propuneri de proiecte pentru Programul „Anul participării și responsabilizării cetățenilor”, Consiliul Județean Călărași intenționează să depună, în calitate de solicitant eligibil, proiectele„Legalizarea zonelor de locuire a comunităților de etnie rromă din comunele Dragalina și Dor Mărunt – un drept și o responsabilitate a fiecărui cetățean” și „Legalizarea zonelor de locuire a comunităților de etnie rromă din comunele Săruleşti şi Mânăstirea – un drept și o responsabilitate a fiecărui cetățean”, în cadrul Programului „Anul participării și responsabilizării cetățenilor”. Co-finanţarea, cu suma de 40.000 lei pentru fiecare proiect, din bugetul propriu al Consiliului Județean  Călăraşi, reprezintă 21% din valoarea totală a proiectelor.

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea respectării drepturilor cetățenești pentru cetățenii aparținând minorității romilor, de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali, în vederea soluționării condițiilor legale de locuit în așezările în care aceștia trăiesc.

Scopul Programului „Anul participării și responsabilizării cetățenilor” este creșterea participării actorilor sociali la implementarea politicilor care se adresează romilor și comunităților în care aceștia trăiesc, în vederea sprijinirii accesului acestora la drepturile sociale și participarea la viața economică, socială, culturală și politică.

Prin acest proiect se urmărește, printre altele, organizarea unor acțiuni de identificare și legalizare a așezărilor, a terenurilor și a locuințelor în care trăiesc membrii minorității romilor; întocmirea documentației necesare intrării în legalitate, din punct de vedere al condițiilor de locuit pentru beneficiarii proiectului; organizare conferințe de diseminare a rezultatelor a proiectului.CITESTE CONTINUAREA AICI !

Error