RADIO TV OLTENITA
Social

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUDEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI SOLICITĂ OFERTĂ DE PREȚ PENTRU VALORIFICAREA A 5 (CINCI) AUTOTURISME ȘI DEȘEURI DE FIER

primaria budestiPrimăria orașului Budești , Județul Călărași solicita ofertă de preț din partea agenților economici autorizați in acest sens pentru valorificarea , in urma casării a cinci autoturisme si anume : 1 autoturism Daewoo Cielo, 1 autoturism Dacia Logan, 1 autoturism Daewoo Nubira, 1 autoturism Dacia Papuc, 1 autoturism Dacia Super Nova si 1500 Kg deșeuri de fier .
Operatorii economici interesți de achiziționarea acestor autoturisme si deseuri de fier sunt rugați sa depună oferte de preț lei / kg + (transport inclus) la registratura Primăriei Orașului Budesti, str. Gării, nr. 12, Județul Călărași sau pe adresa de email : primaria.budesti @gmail.com până cel târziu la data de 18 septembrie 2023 ora 12.00, însoțita de următoarele documente:
-certificat constatator eliberet de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vănzare –cumpărare preluare de deșeuri neferoase
-autorizația de mediu, copie conform cu originalul ,
-certificat de atestare fiscală
Criteriul de selecție al ofertei este prețul unitar lei / kg cel mai mare. Se va încheia un proces-verbal de predare –primire a autoturismelor, deseurilor de fier și se va elibera certificate de distrugere ale acestora conform prevederilor legale.