Primăria Olteniţa/ Anunţ public privind decizia etapei de evaluare iniţială

statuie oltenitaPrimăria Municipiului Olteniţa, cu sediul în b-dul. Republicii, nr. 40, municipiul Olteniţa, jud. Călăraşi, titular al proiectului, informează publicul interestat asupra luării deciziei etapei de evaluare iniţială de către APM Călăraşi în cadrul procedurilor de evaluare, respectiv, – Necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa”.
Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Călăraşi, şos. Chiciu nr 2, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la adresa de internet www.apmcl.ro.
În ceea ce priveşte proiectul propus, publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Călăraşi în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anuţ.
PRIMAR,
ŢONE Petre

Error