Primaria Municipiului Oltenita- Cu sediul in municipiul Oltenita, B-dul Republicii, nr.40, Judetul Calarasi, tel/fax: 0242/515169; 0242/515087

   A N U N T A, primaria1

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, in suprafata construita de 134 mp + terenul aferent, situat in municipiul Oltenita, str. Argesului nr. 21 (fosta gradinita nr. 2), cu destinatia infiintarii unei saline artificiale si a unor cabinete medicale cu urmatoarele activitati: neurologie, alergologie, recuperare medicala si / sau laborator de analize medicale, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile Regulamentulului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Oltenita, aprobat prin H.C.L. nr. 169 / 31.10.2013, cat si cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : 28.08.2014, ora 11:00, la sediul Primariei municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40.

Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii a 329 Euro / luna (curs B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% inclus.

Pasul de crestere al licitatiei este de 10%.

Oferantii pot depune ofertele pana la data si ora limita de : 26.08.2014, ora 11:00, la registratura Primariei municipiului Oltenita, intr-un singur exemplar original.

Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 21.07.2014 la sediul Primariei municipiul Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 18. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la casieria Primariei municipiului Oltenita.

Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor, dovada achitarii garantiei de participare, a contravalorii caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

Durata inchirierii : 5 ani, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii.

Anuntul privind licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, in suprafata construita de 134 mp + terenul aferent, situat in municipiul Oltenita, str. Argesului nr. 21 (fosta gradinita nr. 2), va fi afisat la panoul de afisaj al primariei incepand cu data de 22.07.2014.

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com, cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.<LLNK 12004   554 10 201

       


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136