PublicitateSocial

PRIMAR RETINUT-COMUNICAT DE PRESA-MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CALARASI

politia -arestariMINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CALARASI
Localitatea Calarasi, str. Bucuresti, nr. 205, jud. Calarasi, cod postal: 910048, tel: 0242/311395, fax: 0242 616593 e-mail: pt_calarasi@mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. 2997
DOSAR NR. 24/VI11/3/2015
COMUNICAT DE PRESA
16.09.2015
La data de 16.09.2015 Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi a dispus retinerea, pentru 24 de ore, a inculpatilor MATEI NICOLAE, primar, IORGU MARIAN, contabil, ANTONACHE CLAUDIU, easier, la Primaria comunei Lehliu-Sat, pentru savarsirea mai multor infraefiuni de serviciu sau asimiltate coruptiei ( delapidare si abuz in serviciu, prev. de art. 132 din L. 78/2000, in forma autoratului sau a complicitatii).
Cercetarile s-au desfasurat de Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economice din cadrul IPJ Calarasi, si cu suportul tehnic al Directiei de Informare si Protectie Interna.
S-a re(inut ca, in intervalul 2011-2014, inculpatul ANTONACHE CLAUDIU -easier in cadrul primariei – cu complicitatea inc. MATEI NICOLAE (primar) si IORGU MARIAN (contabil), a incasat cu titlu de impozite si taxe locale, in mod repet at, suma tot ala de 1.040.366, 91 lei, pe care nu a inregistrat-o in evidenta contabila (borderouri desfasuratoare ale incasarilor, registre de casa) §i pe care nu a depus-o la Trezoreria Lehliu-Gara, insu.pndu-si sau cheltuind respectivele sume de bani in mod He gal, in inter es propriu sau al alt or persoane.
In intervalul 2011-2013, inc. MATEI NICOLAE si IORGU MARIAN, in calitate de primar, respectiv, contabil, la Primaria comunei Lehliu-Sat, au platit din bugetul local suma totala de 31.283, 83 lei, ca prime de asigurare pentru contracte de asigurare de viata cu capitalizare, incheiate cu SC ”GRA WE Romania Asigurare ”SA – in condifiile in care aceste cheltuieli nu erau prevazute in buget, iar L. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor prevede obligatia asigurarii personalului angajat sau voluntar, pentru caz de boala profesionald, accident sau deces intervenit in timpul interventii/or sau altor misiuni specifice (art. 13 si 42 din lege).
De asemenea, la data de 20.11.2014, in baza unui contract de furnizare a 650 metri cubi de piatra, Primaria, reprezentata de inc.MATEI NICOLAE si IORGU MARIAN au
virat cdtre SC”GOLOGAN TRANS”SRL RAZVANI, Lehliu-Gara, suma de 63.984 lei,
fara a fi respectate dispozitiile Ordinului 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plat a cheltuielilor institutiilor publice si fara a se face dovada incontestabila a existentei cantitatii de 688 metri cubi de piatra sparta.
In intervalul 2012-2014, in mai multe randuri, inc. IORGU MARIAN, contabil, cu complicitatea inc. MATEI NICOLAE, primar, a comandat si a platit, prin conturile trezoreriei, din bugetul unitatii administrate teritoriale, catre mai multe societafi comerciale din com. Potcoava, judetul Olt, bunuri pentru care nu au exist at refer ate de necesitate, pentru care nu s-au respectat condifiile de angajare §i lichidare a cheltuielilor, p a caror existentd nu a pututfi dovedita.
Valoarea bunurilor facturate este de 768.292,6 lei, din care s-a achitat suma de 400.667 lei.
Cei trei inculpati vor fi prezentati Judecatoriei Lehliu-Gara cu propunere de arestare preventiva.
Facem precizarea ca punerea in miscare a ac{iunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Cpp, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului , activitate care nu poate in nicio situate sa Tnfranga principiul prezumtiei de nevinovafie.
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE