Podeţele ce asigură trecerea către Crivăţ, Radovanu şi Clăteşti au nevoie urgentă de reparaţii

În şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi de miercuri, 4 iunie, se va supune la vot aprobarea unor ajutoare  unităţilor administrativ – teritoriale  aflate în situatţii de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetara prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi, pe anul 2014.

În perioada 18.04.2014 – 15.05.2014, în urma viiturilor puternice şi repetate pe râul Argeş, create mai ales din deversările de la barajul Mihăileşti, cele trei treceri prin vad amplasate pe cursul râului, au fost avariate.

Trecerile prin vad peste râul Argeş au fost amenajate în urma dezafectării podurilor existente, înainte de 1989, odată cu începerea investiţiei de amenajare a râului Argeş (canalul Dunăre-Bucureşti) sunt alcătuite din tuburi din beton Dn 1000-1200 mm, aşezate pe un rând sau pe două rânduri acoperite cu anrocamente şi sunt decopertate şi deplasate la creşterile mari de debit.

Aceste treceri reprezintă accesele spre cele trei localităţi (Crivăţ, Radovanu, Clăteşti) de pe malul râului Argeş, avarierea lor obligând locuitorii să facă un ocol de cca. 20 km până la DN 4, prin municipiul Olteniţa (accesul către reşedinţa de judeţ, sau în cazul satului Clăteşti – Comuna Mitreni, accesul către şi din comuna de reşedinţă a elevilor, salariaţilor şi a vehiculelor care deservesc satul).

Autorităţile locale din localitățile menționate, au supravegheat evoluția debitelor și efectul creșterii acestora asupra podețelor și a malurilor adiacente acestora, întrunind Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și au luat măsuri pentru  evitarea pierderilor de vieți omenești.

Pentru remedierea acestor treceri sunt necesare fonduri de care consiliile locale nu dispun.

Primăriile localităţilor afectate de inundaţii au înaintat Consiliului Județean documentații cuprinzând Procesele Verbale întocmite de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență privind distrugerile provocate la trecerile prin vad, precum și justificări (devize estimative) pentru sumele solicitate pentru remedierile acestora – documente anexate în fotocopie prezentei.

Potrivit documentaţiilor transmise, necesarul de fonduri solicitat de Consiliile locale Crivăţ, Şoldanu şi Mitreni prin devize de reparaţii este:

–  Primăria Mitreni :      165.329 lei (inclusiv T.V.A.)

–  Primăria Crivăţ   :      119.194 lei (inclusiv T.V.A.)

–  Primăria Şoldanu:        61.037 lei (inclusiv T.V.A.)

TOTAL               :      345.360 lei (inclusiv T.V.A.)

citeste mai multe—-aici !

Error