ORDINEA DE ZI a sedintei din 26 ian 2017 a consiliului local oltenitean !

 

-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal si statului de funcţii ale Spitalului municipal Oltenita.
-Proiect de hotarare privind transformarea unui post din cadrul Serviciului Public “Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” Olteniţa.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranţa publica pe anul 2017 al Direcţiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2017, aferenţi activitatii de apa-canal din municipiul Oltenita prestatata de operatorul S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi-Sucursala Oltenita.
-Proiect de hotarare privind reducerea unor tarife pentru prestarea serviciilor de salubrizare in municipiul Oltenita, de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor locale de producere si distribute,de facturare a energiei termice, pe baza de gaze, in municipiul Oltenita
-Proiect de hotarare pentru aprobarea grilei de salarizare a personalului S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii ce se efectueaza de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Oltenita, ca membru susţinător, la Societatea Naţionala de Cruce Rosie din Romania Filiala Calarasi.
-Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.nr. 129/27.10.2016 privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc G 40,sc.A,etaj 4,ap.9, către d-na Ivascu Sanda-Stefan ia, titulara contractului de închiriere.
-Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.nr. nr.157/22.12.2016, privind aprobarea vanzarii unui bun imobil – apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103, bloc SAHIA II, sc.C, etaj 4, ap.24, către d-na Serban Adriana-Loredana, titulara contractului de inchiriere
-Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr.7 la Hotararea nr.54/2008 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind vanzarea a 59 spatii locative(garsoniere)situate in municipiul Oltenita,str.Mihai Eminescu nr.33 C- Cămin “Olfil”.
-Diverse.