OLTENIŢA VECHE sau OLTENIŢA RURALĂ-capitol din MONOGRAFIA MUNICIPIULUI OLTENITA de PAUL AMU !

Carol_ICOMUNA URBA OLTENIŢA ÎN CRONICILE ŞI STATISTICILE
VREMURILOR DE ÎNCEPUT
S-a fondat în anul 1853 pe moşia principelui Alexandru Dimitrie Ghica. Are forma unui patrulater, cu 12 străzi
în lung şi 4 în curmeziş. Pentru apărarea în contra râului Argeş, oraşul este înconjurat cu diguri. Este de
observat că de pericolul Dunării nu se vorbea întru-cât Argeşul, prin capriciile lui, era cel mai
imprevizibil.De la locul numit „Sub vii“, este un prival căreia oamenii din bătrâni, a pomenit că-i spunea „Valea Seacă“,
ce trece prin oraş şi merge până la Dunăre. Locuitorii, preluând nişte idei mai demult, rămase de la
bătrâni, transmise prin viu grai, cred că pe aici a fost cândva vechea albie a Argeşului şi credinţa
lor poate că e întemeiată, pentru că în mai toţi anii, Argeşul îşi abate matca.
Olteniţa avea o populaţie de 4727 suflete, care locuiau în 754 de case. Dintre locuitori 225 sunt plugari,
73 cârciumari, 83 industriaşi şi 1298 au diferite profesiuni.
Căsătoriţi 1118; fruntaşi 250, mijlocaşi 485, cu mâinile 944, împroprietăriţi 208 şi neimproprietăriţi
1471.Vite: 1328 cai şi iepe, 133 boi, 267 vaci, 10 viţei, 63 porci şi 2725 oi.
Suprafaţa comunei cu locurile ce-i aparţin este de 550 ha. din care 100 ha vatra oraşului şi 450 ha. islaz proprietatea orăşenilor.

Locuitorii posedă: 240 pluguri (cu boi 15 şi cu cai 225 ). Penru transport au 349 care şi căruţe (cu boi 10  si 339 cu cai).

Are două biserici, cu hramul „Sfântul Niculae“ (cea din centru) şi „Cuvioasa Paraschiva“ (cea de la cimitir)
deservite de 5 preoţi şi 5 cântăreţi. Două şcoli primare de băieţi, frcventate de 208 elevi, o şcoală de fete, un spital
cu 18 paturi numit „Regina Maria“, întreţinut de judeţ.
Un oficiu telegrafo-poştal al cărui venit pe anul financiar 1896-1897 a fost de 27.854,15 lei.

O farmacie, o fabrică de ape gazoase (o sifonărie) şi două hoteluri.
Aici se face un mare târg numit „Târgul Moşilor“, odată cu cel de la Bucureşti, la care se vând vite,
diferite obiecte şi băuturi spirtoase.
Este reşedinţa SUBPREFECTULUI PLAŞII OLTENIŢA, a judecătoriei de ocol şi a medicului plăşii.
Olteniţa se numea sub români Constanţionala. Aici a fost cea dintâi episcopie a Daciei sub denumirea de
Dafnes.
Oraşul Olteniţa s-a înălţat pe ruinele vechii cetăţi Constanţa – zidită de împăratul Constantin cel Mare la
confluenta Argeşului cu Dunărea.
Pe aici treceau domnii români spre a se întrona la Bucureşti când se întorceau de la Constantinopol.
în anul 1853 ruşii au fost bătuţi la Olteniţa de turci şi rămăşiţele lor pământeşti s-au îngropat lângă
biserica „Sfântu Nicolae“ din centrul oraşului.
„în timpul rezbelului din 1877, divizia a IV-a comandată de domnul general Manu, a ocupat digul ce se
afla între Olteniţa şi Dunăre şi a aşezat vedetele la dreapta spre malul Argeşului şi la stânga spre satele; Ulmeni, Tatina,Spanţov, spre a observa mişcările turcilor“

Olteniţa este legată cu Bucureştiul şi malul Dunării prin şosele bune. Acest oraş este singurul port al judeţului
Ilfov la Dunăre şi face un mare comerţ cu grâne. Este singurul port al judeţului, pentru că portul Giurgiu, aparţinea
şi în acelaşi timp era şi capitala judeţului Vlaşca.
Biroul vamal de aici s-a înfiinţat la 1 ianuarie 1860. în anul financiar – bugetar 1896 – 1897 a adus statului un
venit de 31830,70 lei.
Între Olteniţa şi Chirnogi este un pod stătător peste râul Argeş. Olteniţa are pichet pe Dunăre cu numărul 13
în Portul Olteniţa.
OLTENIŢA VECHE sau OLTENIŢA RURALĂ
Această comuna înainte vreme era situată mai spre vest, însă s-a tot mutat spre est din cauza râului Argeş care,
mai în fiecare an îi mânca malul, pământul şi mereu amenintă cu inundarea.
Are o populaţie de 1804 suflete, din care; 398 contribuabili, locuind în 316 case şi 8 bordeie, o biserică cu hramul
„ Sfântul Nicolae“ deservită de 2 preoţi şi 2 cântăreţi (dascăli).
Are o şcoală mixtă frecventată de 27 de copii.
Are o moară cu aburi şi o maşină de treierat tot cu aburi.
Suprafaţa totală a comunei este de 3837 hectare din care:
3000 hectare sunt ale proprietarilor, doamneleAlexandrina Ghica, Pulheria Raspony şi domnul T. Urlăţeanu,
iar 837 ha. ale locuitorilor.
Alăturat prezint o copie (originală) olograf, de contract de arendare încheiat între subscrişii GENERAL
GEORGE MANU procuratorul doamnei contese Raspony Constanţa şi Grigore Trandafil procuratorul doamnelor
contese Pulheria Raspony şi PRINŢESA ALEXANDRINA GHICA, domnul Dionisie Pascino, pentru arendarea
pe termen de 7 ani a moşiilor acestora OLTENIŢA şi ULMENI, CONTREACT îNCHEIAT îN ANUL 1894.
Acest contract – pe care-l prezintă în manuscris dar şi tradus – care nu a fost uşor de descifrat – este de o valoare
inestimabilă din mai multe puncte de vedere şi anume:
– în primul rând că este vorba de imensa personalitate a generalului George Manu, al cărui nume îl poartă –
nu întâmplător – o stradă din oraşul nostru, în războiul încins între ruşi şi turci în anul 1877, Olteniţa a devenit din
nou teatrul de operaţiuni ca în anul 1853, când turcii au ieşit învingători. De data aceasta însă, am intrat şi noi
românii în acţiune cu domnitorul Carol I, iar lupta de la Olteniţa s-a dat direct între oştile române şi cele turceşti.
Diviziile a 3-a şi a 4-a din Corpul II Armată au acoperit drumurile ducând de la Giurgiu la Olteniţa şi Bucureşti,
ca să urmărească mişcările de trupe de la Rusciuc şi Turtucaia.
Generalul Manu comandantul diviziei a 4-a, a întâlnit în dimineaţa zilei de 28 aprilie / 10 mai (stil nou, stil
vechi) cu un detaşament compus din compania I-a a batalionului 2 de Vânători, regimentu al 8-lea de călăraşi şi bateria
a 4-a din regimentul 3 de altilerie, de sub comanda locotenentului – colonel Perez, până la Olteniţa. Mă opresc
aici cu aceste explicaţii sumare – despre generalul Manu – întrucât la capitolul „Războiul din 1877“ dau suficiente detalii.

– revenind la acest contract, din acesta rezultă că este vorba de două contese cum şi de prinţesa Alexandrina
Ghica soţia prinţului Alexandru Dimitrie Ghica,
– cititorul poate observa expresile folosite în anul 1894,
– se foloseşte termenul de moşii, respectiv „Olteniţa“ şi „Ulmeni“ fără a se face o menţiune cu privire la
suprafaţa, întinderea acestora, nici nu se specifică vecini sau puncte cardinale întru-cât existau numai acestea două,

– se foloseşte sistemul de arendă şi încă pe termene destul de mari cu posibilitatea prelungirii cu acordul
părţilor,
– un lucru deosebit de important era că se convenea ca preţul arendei să se plătească în monedă de
aur şi după cursul primit de vestierie. Prin urmare şi acest document are caracter unic.

Revenind la situaţia terenurilor din Olteniţa-Rurală (Veche) se arată că proprietarii cultivă 2000 ha (660
sterpe, 250 ha islaz, 50 ha cultura viţei de vie şi 40 ha pădure). Locuitorii cultivă 653 ha din care 176 islaz şi 8 ha
vie). Bugetul comunei la venituri este de 8256 lei, iar la cheltuieli de 8070 lei, deci se înregistrează un excedent de
456 lei.
Dintre locuitori, 385 sunt plugari, 69 cu boi şi 127 cu cai.
Comerţul se face de 12 cârciumari.
Vite: 692 cai şi iepe, 3 armăsari, 283 bivoli, 269 vaci, 134 viţei, 16 tauri, 15 bivoli, 22 bivoliţe, 10 capre,
porci, 2250 oi.
împroprietăriţi sunt 166 locuitori şi neîmproprietăriţi 276.”
Bibliografie:
*) Lt. col. Mihai Drăghicescu. „Istoricul principalelor puncte pe Dunăre de la gura Tisei până la Mare. Bucureşti,


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136