RADIO TV OLTENITA
Cultural

OLTENITA DE ALTADATA-PETRE I. GHEAȚĂ JURIST, OM POLITIC, SCRIITOR ȘI PREFECT DE ILFOV

S-a născut în Olteniţa la 1889. Provine dintr-o familie de intelectuali, tatăl său fiind învăţător. După şcoala
primară urmată în oraşul natal, a urmat cursurile liceului “Sfântul Sava”din Bu cureşti. Deşi la început nehotărât
– intenţiona să urmeze Facultatea de litere – totuşi, până la urmă avea să se înscrie la Drept.
A absolvit Facultatea de Drept din cadul Universităţii Bucureşti în 1914. Doar câţiva ani a activat ca
avocat pledant, făcând parte din Baroul de Avocaţi de Bucureşti şi Ilfov.
La trei ani după aceea renunţă la avocatură şi intră în politică, îmbrăţişând doctrina liberală.
Un bărbat frumos, favorizat de o statură de star de cinemato graf, cu şarm, inteligent, purtând pe buze un
veşnic zâmbet discret, înzestrat cu un dar oratoric dobândit din timpul avocaturii, avea să-i captiveze pe cei
mai mulţi dintre alegători, devenind astfel prefect de Ilfov.
S-a implicat în realizarea unor proiecte cu priză imediată la public, construind şosele comunale, judeţene,
înfiinţând şcoli, făcând acte de caritate, ţinând seama că în timpul mandatului său, primul război mondial era
în curs de desfăşurare.
Petre I. Gheaţă s-a dovedit a fi şi un scriitor, cărţile sale având subiecte, atunci la modă, cu caracter social
şi politic.
Cu curaj profesional şi cu competenţă, în cărţile sale – cu argumente – bazat pe o impresionantă bibliografie,
îl combate pe Marx şi Engels şi nu numai, şi din fericire, acele luări de poziţii aveau să se confirme mai mult
în zilele noastre.
Cartea sa “Problema claselor sociale – cu o scurtă privire asupra claselor sociale româneşti” apărută în
1929, este închinată domnului I.I.Niculescu – Dorobanţu prezidentul organizaţiei liberale de Ilfov. Cartea se
sprijină pe o bogată bibliografie, conţine multe citate, şi prezintă punctele de vedere ale unor profesi onişti şi
sociologi ai vremii, de seamă.
O altă carte este întitulată “Falimentul bolşevismului”.
Ceea ce a preconizat Petre I. Gheaţă în 1929, avea să se întâmple în 1989, adică după 60 de ani. Puterea
lui de premoniție a fost enormă.
Sigla partidului Liberal în timpul lui Petre I. Gheaţă şi îndemnul era astfel:
Votaţi + dreptei credinţe.
Alegătorii l-au folclorizat cu “Cântecul lui PETRE GHIAȚĂ” pe care-1 prezint alăturat, împreună cu
fotografia sa.
În ziarul „ZIUA” nr. 438 din 9 decembrie 2006, pe o pagină întreagă, sub titlul „Cum a dispărut un partid
liberal”, semnat Teșu Solomovici, materialul respectiv se referă la politicianul liberal Petre Ghiață.