Politic

Olteniţa / Consilierii locali, convocaţi joi, 18 aprilie, în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Consilierii locali olteniţeni sunt convocaţi joi, 18 aprilie, începând cu ora 16.00 în şedinţă ordinară de plen, cu următoarea ordine de zi:

– Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2018;

– Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local la 31.03.2019;

– Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Oltenita, in anul 2019, precum si a numărului beneficiarilor acestora;

– Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.pe anul 2019 si estimările pe anii 2020-2022;

– Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie aferente obiectivului de investitii ’’Reabilitare trotuare in municipiului Oltenita-etapa a-II-a”;

– Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.C,etaj 4,ap.23,catre d-na Dociu Victorita-Florica,titulara a contractului de închiriere;

– Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita;

– Proiect de hotarare pentru stabilirea sediului Direcţiei Politie locala Oltenita;

– Proiect de hotarare privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Oltenita in Consiliile de Administraţie ale unor institutii de invatamant din municipiul Oltenita.