PublicitateSocial

Noi reglementări privind supravegherea și controlul operatorilor economici

guvernul romanieiGuvernul a aprobat în această săptămână o serie de modificări ale OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Noile reglementări au scopul de a contribui la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale prin întărirea supravegherii și controlului, instituind, în același timp, măsuri echilibrate din punctul de vedere al sancțiunilor contravenționale. Prin modificările legislative adoptate astăzi se evită închiderea unității economice atunci când se constată pentru prima dată, în decurs de 24 de luni, nerespectarea prevederilor legale.
Elementele de noutate ale Ordonanței de Urgență vizează, în principal, aplicarea unor sancțiuni graduale operatorilor economici, în raport cu nivelul de gravitate al faptei săvârșite, și confiscarea sumelor de bani neînregistrate, precum și introducerea unor reglementări cu privire la sumele încasate în plus sub formă de bacșiș.
Astfel, actul normativ definește noțiunea de „bacșiș” în vederea evidențierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestuia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație, precum şi pentru asigurarea fiscalizării acestuia, potrivit Codului fiscal. Bacşişul reprezintă orice sumă de bani oferită voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate. Se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului.

Potrivit noilor reglementări, operatorul economic va avea obligația marcării bacșișului pe un bon fiscal distinct, însă va putea opta dacă bacşisul înregistrat fiscal şi contabil rămâne la dispoziţia sa, ori se distribuie salariaţilor, potrivit unui regulament propriu de ordine interioară.

Bacșișul primit se va impozita, actul normativ menționând astfel:
impozitarea bacşişului ca profit al operatorului economic în cazul în care acesta nu se distribuie salariaţilor (16% sau 3% în cazul microîntreprinderilor);
necuprinderea bacşişului în sfera TVA în cazul în care se distribuie angajaților;
impozitarea la nivelul angajatului cu 16% impozit pe venit din alte surse, prin reţinere la sursă, în cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor;
necuprinderea în baza de impozitare a contribuţiilor sociale şi a contribuţiilor sociale de sănătate – deci netaxarea din acest punct de vedere.

Totodată, actul normativ adoptat de Guvern introduce obligația întocmirii de documente justificative, atât pentru sumele de bani introduse în punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, cât și pentru sumele extrase din acestea, astfel încât organele de control să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a identifica sumele care nu sunt justificate prin documente conform legii.
Operatorul economic va avea obligația să asigure înregistrarea banilor deţinuţi de angajaţi la ora începerii programului de lucru, într-un registru de bani personali. Astfel, în cazul unui control, eventualele sume de bani găsite în plus față de sumele înregistrate, să nu poată fi justificate ca fiind banii aparținând angajaților.
Angajații operatorului economic vor avea obligația să prezinte la solicitarea organelor de control sumele de bani aflate asupra lor, atunci când se află în incinta unde își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru.
Actul normativ aduce unele modificări și în ceea ce privește regimul de sancționare al operatorilor economici care nu se dotează cu aparate de marcat electronice fiscale, deși au această obligație. Astfel, potrivit noilor reglementări, în situațiile în care operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal, suspendarea activității va fi dispusă până în momentul în care acesta se conformează prevederilor legale și achiziționează un aparat de marcat pe care îl fiscalizează și îl utilizează în activitate, făcând în același timp, dovada plății amenzii pe care organul de control i-a aplicat-o. Conform legislației aflată până acum în vigoare, sancțiunea pentru operatorii economici care nu erau dotaţi cu aparat electronic fiscal consta în suspendarea activității de la o lună la 3 luni, fără a se ţine cont de intrarea în legalitate și nici de plata amenzii.MAI MULTE AMANUNTE AICI-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/economie/analiza-economica/14529-noi-reglementari-privind-supravegherea-si-controlul-operatorilor-economici