Ministrul Lucia Varga a prezentat planul de amenajare a luncii Dunării, primarilor din judeţ

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Varga a efectuat o vizită în jud. Călăraşi. Într-o perioadă în care pericolul producerii unor inundaţii, din cauza nivelului ridicat al Dunării şi braţului Borcea, pare să devină o constantă a fiecărei primăveri, ministrul Lucia Varga a dorit să prezinte primarilor din judeţul Călăraşi planul de amenajare a luncii Dunării, document elaborat la nivelul ministerului pe care îl conduce. Investiţiile propuse a se realiza, în cadrul planului, urmează a fi finanţate din fondurile europene aferente perioadei 2014 – 2020.

 

Lucia Varga a subliniat faptul că planul de amenajare a luncii Dunării a demarat în anul 2006, imediat după ce zonă riverană Dunării şi braţului Borcea se confruntase cu o serioasă inundaţie, în calitatea domniei sale de secretar de stat la Ministerul Mediului coordonând activitatea de elaborare a planului.

 

Finalizat în 2008, la sfârşitul mandatului premierului Tăriceanu, planul de amenajare a luncii Dunării nu a mai prezentat aceeaşi importanţă pentru guvernul Boc, el fiind readus în atenţia noului guvern în această perioadă. Pentru punerea sa în practică, planul urmează a fi supus aprobării guvernului, operabilitatea sa depinzând însă, şi de anumite modificări legislative.

 

În principal, amenajarea luncii Dunării, în vederea prevenirii, pe viitor, producerii unor daune importante din cauza inundaţiilor, va consta în consolidarea digurilor existente ce protejează zonele rezidenţiale, renaturarea unor locaţii care prezintă exces de umiditate, dar şi crearea unor poldere, adică zone care să permită acumularea apelor în perioada în care cota Dunării este ridicată, acestea putând fi destinate în restul timpului desfăşurării de activităţi agricole.

 

Rolul acestor zone de tip “buzunar”, care vor permite preluarea nivelului ridicat al apelor, este de a asigura scăderea debitului şi, implicit, al cotelor apelor, în vederea evitării producerilor de inundaţii. În judeţul Călăraşi, sunt prevăzute a se realiza trei astfel de locaţii: în zonele Olteniţa – Surlari, Borcea de Sus şi Boianu – Sticleanu.

 

O altă temă supusă atenţiei primarilor a fost cea a împăduririlor, ţinând cont că judeţele din sudul ţării au cel mai mic grad de acoperire cu păduri, cuprins între 6 şi 8 %, în raport cu media pe ţară, de 26 %. S-a discutat posibilitatea identificării unor terenuri, de către autorităţile locale, care să poată fi împădurite, în perspectivă, prin creşterea gradului de împădurire a judeţului putând fi combătute fenomenele nedorite de deşertificarea a zonei, dar şi cele de secetă severă.SURSA-ACTUALITATREA DE CALARASI.RO