MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAŞI LICEUL TEORETIC,,NEAGOE BASARAB”OLTENIȚA PROTOCOL DE PARTENERIAT

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEȚEAN

CĂLĂRAŞI

LICEUL TEORETIC,,NEAGOE BASARAB”OLTENIȚA

PROTOCOL DE PARTENERIAT

 

Preambul

 

Prin proiectul ,intitulat ,,JURNAL DE MATE ÎN CĂLĂTORIE’’ ,ne propunem să iniţiem activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze toate domeniile :cultură ,civilizaţie şi artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor țării noastre,promovarea dialogului,a comunicării între elevii instituțiilor implicate în parteneriat,dar și dezvoltarea capacității de valorizare și păstrare a tradițiilor și a obiceiurilor.

Ne propunem să punem  acentul pe competenţe,valorificând totodată experienţa şi pasiunea noastră. Prin acest proiect urmărim revigorarea şi menţinerea interesului pentru matematică,desen,muzică,educație tehnologică al elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate şi întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi abordarea matematicii de gimnaziu ca un fundament al culturii generale.

Acţiunile care se vor desfăşura în cadrul proiectului îşi vor regăsi finalitatea în acest citat:

 

,,Matematica, care prin a ei aplicație,îmbrățoșează toate sferele științelor și a meșteșugurilor omenești este unul dintre obiectele cele mai însemnate ale învățăturii clasice”.( Gh.Asachi)

 

 

                                                 ARGUMENT

 

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, activităţi comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interelaţionare.

Elevii si conducerea  Liceului teoretic,, Neagoe Basarab’’ din  Olteniţa,  au hotarat ca in parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița,jud.Bistrița -Năsăud și Școala Gimnazială Ieud ,jud.Maramureș să realizeze o serie de activitati  care sa răspundă temei: ,,JURNAL DE MATE ÎN CĂLĂTORIE”.  In proiect sunt implicati elevi  din  ciclul  gimnazial și părinții acestora.

Frumosul există pretutindeni în jurul nostru .Arta exercită o influență profundă asupra omului.Creația artistică îl înobilează îi trezește emoții și sentimente foarte variate ,îi dezvoltă sensibilitatea și capacitatea de sesizare a valorilor autentic umane ,îl învață să prețuiască binele și să se bucure de victoria celor drepți și cinstiți.Depinde de cei din jur,dar și de fiecare dintre noi,dacă frumosul va deveni parte integrantă a existenței noastre ,un adevărat mod de viață care să ne lumineze sufletul și să ne facă mai buni și mai frumoși.

,,Sufletul nostru n-ar putea vedea frumusețea dacă n-ar fi el însuși frumos.”

Apartenenţa la spaţiu Uniunii Europene implică armonizarea inclusiv a sistemelor de învăţămînt.

Matematica este disciplină importantă de formare şi dezvoltare  a copilului şi tânărului,prin urmare acţiunile ce fac cunoscute diverse idei şi abordări în școlile românești este bine să fie cunoscute de câţi mai multi profesori români.

Parteneriatul presupune  unitate în cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu- zis.

S-a dovedit că atunci când în activitatea didactică se creează o atmosferă ,destinsă,amuzantă,activităţile de predare învăţare îşi sporesc eficienţa.

Prin acest proiect urmărim sa îi provocăm să afle cât mai multe despre tradițiile românești,despre obiceiurile din fiecare anotimp cu preponderență cele din primăvară și cele de iarnă,despre bucătăria tradițională .

Acest proiect răspunde nevoii de a organiza activităţi care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin achiziţionare de noutăţi, dezvoltarea şi lărgirea orizontului lor cultural,  participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, să formeze şi să consolideze atitudini şi convingeri.

Avand in vedere ca tema se refera la educatia pentu toti, in spiritul copilăriei și prieteniei , noi dorim sa participe elevii de gimnaziu și părinții acestora din zona Oltenița,Bistrița și Maramureș incercând sa demonstrăm ca nu exista frontiere, iar copiii sunt un izvor permanent de creativitate si prietenie.

Proiectul se desfăşoară în toate instituţiile partenere, urmarind să demonstreze capacitatea elevilor de adaptare, implicare și colaborare in activitați de grup, spiritul lor de echipa.

 

SCOPUL PROIECTULUI :

 

 • promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii/culturi diferite
 • Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă.
 • Dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și a tradițiilor românești  în rândul profesorilor și elevilor.
 • Dezvoltarea simțului estetic ,a capacității de a aprecia rigoarea ,ordinea,eleganța.

 

OBIECTIVE:

 

 • Să se îmbogăţească universul  de  cunoaştere prin cooperarea şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între colectivele de elevi, prin derularea în comun a activităţilor propuse.
 • Să se dezvolte capacităţile de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere.
 • Să se stimuleze şi promoveze modalităţile variate de exprimare (creaţii literare, plastice), înclinaţiile, aptitudinile şi talentele artistice ale elevilor, în vederea dezvoltării unor capacităţi, încă de la această vârstă.
 • Creșterea interesului pentru cunoașterea de colinde și obiceiuri de Crăciun și dezvoltarea sentimentelor de respect și admirație pentru tradițiile românești.
 • Cunoașterea și descrierea unor obiceiuri și tradiții și descoperirea lor ca păstrătoare ale unor înalte valori morale
 • Înțelegerea și participarea conștientă la sărbători
 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de a perpetua obiceiurile și tradițiile moștenite.
 • Să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții
 • Să promoveze creativitatea și spiritul de competiție
 • Să sporească motivarea elevilor pentru promovarea toleranței și interculturalității
 • Să folosească noile tehnologii ale informației și comunicării
 • Să-și dezvolte creativitatea și aptitudinile artistice
 • Cunoaşterea locului și importanța matematicii în viața de zi cu zi.
 • Motivarea cadrelor didactice pentru a aplica metodele şi strategiile didactice interactive,specifice pedagogiei moderne.

 

DURATA PROIECTULUI:  iulie 2016 -iulie  2017, cu continuare

 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:

 

 • discuţii directe si on-line (cadrele didactice);
 • activităţi individuale ( confecţionarea de pliante, felicitări, mascote şi  suveniruri, picturi cu diverse teme, serbări cu ocazia unor evenimente);
 • activităţi comune (schimb de impresii în legătură cu materialele realizate,  susţinere de spectacole, jocuri sportive şi recreative, schimb de suveniruri, organizarea unei expozitii cu lucrări confecţionate individual şi în grup);
 • schimb de scrisori.
 • Realizarea unui jurnal de proiect

 

RESURSE IMPLICATE:

 

 • umane:       – cadrele didactice din şcoli;

– elevii din  unităţile  de  învăţămînt  implicate  în  proiect;

– părinţii;

-autoritatile locale.

 • informationale: materiale didactice adecvate temelor abordate;

                                 –  cărţi şi pliante

 • materiale: –  calculatorul, imprimanta, poşta electronică;

 

 • financiare: fonduri proprii

 

REZULTATE:

 

– comunicarea  elevilor participanţi  prin propriile creaţii;

– implicarea cadrelor didactice pentru atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea calitativă şi cantitativă a acestora.

 

MONITORIZARE:

 

 • Raportul specific fiecărei activităţi- Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate vor fi depuse în portofoliu ce va cuprinde materialele elevilor;
 • Înregistrarea în format electronic a partenerilor şi  participanţilor la activitati;
 • Monitorizarea tuturor lucrărilor elevilor, de colaboratori, coordonatori.

 

EVALUARE:

 

 • observaţii făcute asupra impactului pe care proiectul l-a avut asupra grupului ţintă;
 • participanţii la activităţile concurs vor primi diplome de premii sau de participare ce se vor expedia pe adresele de e-mail;
 • Chestionare aplicate părinţilor a căror copii sunt implicaţi în proiect;
 • Observarea comportamentului copiilor implicaţi în proiect, în diferite situaţii concrete, chiar şi după finalizarea proiectului.
 • Realizarea de expoziții

 

 

PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE:

 

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Călărași, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița –Năsăud și Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureș.
 • mass media locală, ;
 • in şcolile colaboratoare prin prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice;
 • CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate.
 • didactic.ro

 

    

    INSTITUȚII IMPLICATE:

 

 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Calarasi
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița –Năsăud și
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureș.

 

     SUSTENABILITATE ȘI DURABILITATE:

 

Posibilitatea continuării proiectului şi în anii următori

 

COORDONATOR DE PROIECT:

 

prof. Cucuianu Mariţa coordonator și inițiator – Liceului Teoretic,, Neagoe Basarab “  Olteniţa,jud.Călărași

 

 

Colaboratori:

 

Nr. Crt. Școala Responsabil –date contact Membri- date contact
 

 

 

 

1.

 

Inițiator

 

Liceul teoretic,,Neagoe Basarab”Oltenița,jud.Călărași

 

B-ld Tineretului , Nr.151, judeţul Călăraşi, cod 915400

Telefon/ fax:0242/ 512159

e-mail :

liceulneagoe@gmail.com   13681832_1000593916721108_576788444_o 13835941_1000590116721488_1614061667_o 13898608_1000593363387830_1599726533_o 13898743_1000593800054453_942281804_o 13900406_1000593893387777_1064904695_n 13902182_1000590420054791_466449423_o 13902215_1000590686721431_1208350622_o 13918615_1000590180054815_1700314058_o 13918826_1000593070054526_149150061_o 13918970_1000590676721432_157874457_o 13940150_1000593740054459_1226288364_o 13940191_1000589726721527_422068246_o 13950592_1000590633388103_1285919241_o

 

 

Prof.Cucuianu Marița

 

cucuianumarcela@yahoo.com

 

http://www.didactic.ro/pagina-mea

 

tel.0729160147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

 

Bulevardul Independenței 46, Bistrița 420184

 

Telefon: 0263 236 049

 

Prof.Borș Elena

Tel. 0743073763

bors_elena1@yahoo.com

 
3. Școala Gimnazială Ieud jud.Maramureș nr.170

Tel. 0262336207;0262336975

Prof. Șerban Palaga

Tel.0763786069

0262336056

Serban.palaga@yahoo.com

Prof.Ilea Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.               

Activităţi

 

Perioada

      

    Locul

      

   Participanţi

1. Derularea parteneriatului între şcoli, discutarea ideii de a participa la activităţi comune şi individuale, elaborarea proiectului-program care stă la baza acestui parteneriat.

Semnarea protocolului de parteneriat.

Iunie 2016-Iulie 2016 Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

Școala Gimnazială Ieud

Cadre didactice

din școlile partenere

 

2. ,,Să ne cunoaștem!” 21.07.2016 Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

 

Cadre didactice

43 elevi de la Liceul Teoretic,,Neagoe Basarab”Oltenița Călărași

Elevi de la Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

3. ,,Să ne cunoaștem!” 24.07.2016 Școala Gimnazială Ieud Cadre didactice

43 elevi de la Liceul Teoretic,,Neagoe Basarab”Oltenița Călărași

Elevi de la Școala Gimnazială Ieud

părinți

4. ,,Cochetării….matematica și origami” 24.07.2016 Școala Gimnazială Ieud Cadre didactice

43 elevi de la Liceul Teoretic,,Neagoe Basarab”Oltenița Călărași

Elevi de la Școala Gimnazială Ieud

părinți

5. ,,Mirajul călătoriei” 21.07.2016

27.07.2016

Vizitarea obiectivelor turistice din jud.Bistrița Năsăud și jud.Maramureș Cadre didactice

43 elevi de la Liceul Teoretic,,Neagoe Basarab”Oltenița Călărași

Elevi de la Școala Gimnazială Ieud

Părinți

6. ,,Jurnal de călătorie” August 2016 Realizarea unui jurnal de vacanță Cadre didactice și elevii participanți
7. ,,Mirajul sărbătorilor de iarnă” Decembrie 2016 Prezentarea serbărilor și obiceiurilor din fiecare școală implicată pe www.didactic.ro  

Cadre didactice și elevii participanți

8. MateMărțișor

,, Un mărțișor din mâinile noastre călătorește prin țară”

 

Martie 2017 Realizarea de mărțișoare în fiecare școală și oferirea acestor mărțișoare colegilor Cadre didactice și elevii participanți
9. Tradiţiile şi obiceiurile româneşti la graniţa dintre unitate şi diversitate. (pezentare ppt. sau video) figurile geometrice folosite la incondeierea oualelor

 

 

Aprilie-mai 2017 Realizarea de ouă încondeiate Cadre didactice și elevii participanți

părinți

10. ,,Matematica prin ochi de copil” Iunie 2017 Exprimarea copiilor artistic Cadre didactice și elevii participanți

părinți

11. Întâlnirea cadrelor didactice implicate în proiect pentru evaluarea proiectului . Iulie 2017   Cadre didactice

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  JURNAL DE MATE ÎN CĂLĂTORIE

 

,,Matematica este ca urcușul la munte.Efortul este răsplătit de privliști mărețe.Ca și pe munte, ascensiunile în matematică sunt frumoase dacă nu ești obsedat doar de locul unde vrei să ajungi și dacă ești în stare să savurezi tot ceea ce întâlnești pe parcurs” ( Solomon Marcus – ,,Șocul matematicii”)

Error