Social

Mîine 31.10.2017 Consiliul Județean este convocat în Ședință ordinară.

Iată Ordinea de Zi…

 

                          Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Octombrie 2017, ora 1100, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea Ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului propriu al Judetului Calarasi la 30 septembrie 2017

2.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Muzeului ”Dunării de Jos Călărași”

3.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a podului peste râul Argeș aflat în proprietate publică a Comunei Șoldanu, din administrarea Consiliului Local al Comunei Șoldanu în administrarea Consiliului Județean Călărași

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării construcțiilor din cadrul imobilului cu nr. cadastral 29997 aflat în domeniul public al județului Călărași

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, in exercitiul bugetar 2017

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2017

8.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții ”Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN 38 (Dichiseni) – km 13+500, județul Călărași

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

10.Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Instituția Prefectului – Județul Călărași

11.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății POPASUL DIN PLOPI S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, precum și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Călărași

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județeului Călărași

15.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, Cabinetul Președintelui, precum și pentru serviciile publice din subordinea acestuia

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

17.Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

21.Diverse.

 

                  PREŞEDINTE,                                                                                                                                  AVIZEAZĂ,

  1.                                Vasile ILIUȚĂ                                                                                                                                      SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                                                                                                                              Emil MUȘAT

 

 

Întocmit, redactat,

Deliu Vetuța