Locuri de muncă prin intermediul Rețelei EURES pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

EURES Romania dispune de 80 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecție la București în data de 6 martie 2014. Compania germană Europa Park oferă locuri de muncă pentru urmatoarele meserii: barman (10 de posturi), ospătar/personal servire clienți (20 de posturi), bucătar (40 de posturi) și supraveghetor de noapte (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar și bucătar sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu de cel puțin 2 ani și cunoștințe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2). Pentru posturile de supraveghetor de noapte persoanele interesate trebuie să fi urmat cursuri de management în domeniul hotelier și sa aibă atât cunoștinte foarte bune de limba germană (nivel B2), cât și cunoștinte de limba engleză și limba franceză.

 Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an, în funcție de ocupație, începând cu luna aprilie 2014. Salariul oferit este motivant, în conformitate cu tariful prevăzut în contractul colectiv de muncă în domeniu, iar orele suplimentare sunt remunerate în avans. Angajatorul asigură cazarea și oferă programe de formare profesională, promoții și servicii complementare.

Persoanele cu domiciliul în județul Călărași, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, strada 13 Decembrie  nr.12,  telefon 0242/315798, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

       cerere tip (se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă);

       copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);

       C.V model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană (Lebenslauf);

       cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

       adeverința de la medicul de familie, cu mențiunea „Clinic sănatos/Apt pentru muncă”.

 

 

 

Responsabil mass-media,

Donciu Simona

 

Error